Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health Tech Innovation

Fremtidens hospitalsvæsen kræver til stadighed nye, innovative tiltag for at kunne tilbyde borgerne den bedst mulige behandling. I løbet af sommerskolen Health Tech Innovation, skal I derfor opøve jeres evner til innovation i samarbejde med konkrete hospitalsafdelinger og medicovirksomheder for at udvikle nye bud på mere effektive arbejdsgange og optimeret/nyskabende teknik.

Undervisningen er struktureret efter den anerkendte Double Diamond innovationsmodel, som beskriver rammerne for et systematisk innovationsforløb, hvor brugernes behov kortlægges, jeres konkrete problemstilling defineres, mulige løsninger udforskes og prototypes for endelig at munde ud i en konkret løsning. 

Ingeniører har ofte ry for at være vel hurtige til at finde løsninger for derpå at finde passende problemer – ved brug af Double Diamond modellen fastholdes fokus på i første omgang at få defineret problemet til bunds for derpå at udvikle mulige løsninger.

I løbet af sommerskolen vil I blive introduceret for en lang række værktøjer, der vil kommer jer til gavn i såvel udviklingssammenhænge som fremtidige innovationsforløb, herunder Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, Struktureret Brainstorming, Pitching ifølge NaBC modellen samt brugen af Personas til at fokusere innovationsarbejdet mod konkrete aftagere.

Selve innovationsarbejdet foregår i tværfaglige grupper, hvor de forskellige ingeniørretninger alle vil være repræsenteret idet tværfaglighed er en udtalt kvalitet når det gælder udviklingen af innovative løsninger.

Ved den afsluttende Pitch/PowerPoint session skal I præsentere jeres idé/løsning som et 2-minutters Pitch efterfulgt af en 10 minutters PowerPoint præsentation, hvor I forklarer/uddyber jeres innovationsproces i henhold til Double Diamond modellen. Præsentationen vurderes af et eksternt dommerpanel med eksperter fra medicoindustrien/innovationsmiljøet.

Ansøgning til sommerskolen skal foregå gennem AU Summer University’s ansøgningsmodul; AUSUSYS og IKKE gennem STADS. For at ansøge, skal I registrere en profil på AUSUSYS og dernæst ansøge om optagelse på Sommerskolen Health Tech Innovation (HTI). Som en del af ansøgningen, skal vedlægges en motiveret ansøgning på ca. en A4-side, hvor I beskriver hvem I er, hvad I læser og hvad I håber at få ud af deltagelse i sommerskolen. Denne bruges til dels at danne tværfaglige hold ud fra, men også til evt. at sortere imellem ansøgningerne, da der kun er 36 pladser på sommerskolen. For studerende, som ikke er forhåndsgodkendt (ST/E/IKT og M er forhåndsgodkendte), skal I yderligere vedlægge en forhåndsgodkendelse fra jeres uddannelsesleder.