Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fortrolighed

Når en eller flere studerende gennemfører et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed, udarbejder vi en aftale med en beskrivelse af, hvad der er aftalt omkring udførelse af opgaven.

Vi lægger stor vægt på, at forhold som fortrolighed og ophavsret aftales, og at aftalerne træffes inden projektets iværksættelse.

Virksomheden kan forlange at få projektrapporten behandlet "fortroligt". Dette indebærer, at rapporten ikke uden virksomhedens skriftlige accept må udleveres til andre end Ingeniørhøjskolens administration, vejleder og censor.

Virksomheden kan også stille krav om, at visse oplysninger, som de studerende får adgang til under projektarbejdet, behandles fortroligt.