Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det praktiske

Selve opgaven for bachelorprojektet stilles af virksomheden. Den endelige problemformulering bliver ofte til via et samarbejde mellem virksomheden, vejlederen og de studerende.

Bachelorprojektet udføres normalt i grupper på 2-3 personer og foregår over det 7. semester, som forløber enten fra ultimo januar til primo juni eller fra medio august til medio december.

Projektvejleder

Hver gruppe får tilknyttet en underviser eller evt. en ingeniør fra det firma, der har leveret oplægget til projektet.

Når emnet er godkendt af vejlederen, udarbejder gruppen den endelige problemformulering, som så skal godkendes indenfor et vist tidsrum.

Problemformuleringen udgør fundamentet for projektet og er således også basis for den endelige bedømmelse.

Tidsmæssigt

Bachelorprojektet, som afvikles i forårssemestret, skal være grovskitseret medio november det foregående år. Bachelorprojekter, som afvikles i efterårssemestret, skal tilsvarende være grovskitseret medio maj det foregående semester.