Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om studierne

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet uddanner diplomingeniører. Det tager 3½ år at blive diplomingeniør, hvoraf et semester er praktik i en virksomhed.

De studerende bliver uddannet på forskellige studieretninger. Hver retning har sin egen faglige fundering, som sikrer de kommende ingeniører den indsigt og de kvalifikationer, der kræves af virksomhederne.

Efter diplomingeniøruddannelsen kan de studerende vælge at læse en 2-årig kandidatoverbygning til civilingeniør. Se de forskellige ingeniøruddannelser i Aarhus.

Fokus på faglig udvikling

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet er en internationalt orienteret uddannelsesinstitution med stærkt fokus på faglighed og udvikling. Vi uddanner praktisk orienterede og kreative ingeniører, der kan gøre en forskel i danske og internationale virksomheder.

Erhvervslivet arbejder tæt sammen med vores studerende omkring teknisk udvikling, ingeniørpraktik samt studieprojekter og afsluttende bachelorprojekter.

Projektorienteret undervisning

Vi lægger stor vægt på projektarbejde. Hvert semester skal de studerende lave et semesterprojekt over et bestemt tema, som undervisningen er koblet op på. Projektarbejde udvikler de studerendes kreative evner og evnen til at samarbejde og kommunikere.

Kendetegnende for undervisningsmiljøet på Ingeniørhøjskolen er desuden engagementet i tværinstitutionelle samarbejder. Ingeniørhøjskolen indgår blandt andet i et samarbejde de øvrige institutter på Aarhus Universitet bla. Institut for Ingeniørvidenskab samt Maskinmesterskolen og Arkitektskolen.