Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Laboratorium for bærende konstruktioner

”Når man regner på, om noget kan holde, sker det typisk efter en model, som er bygget på en overbevisning om, hvordan tingene fungerer. Med vores udstyr kan vi efterprøve, om den overbevisning faktisk modsvarer virkeligheden,” siger Christian Svarre, akademisk medarbejder inden for konstruktion og geoteknik.
Foto: AU Foto

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet råder over flere række byggetekniske laboratorier. Det største er projekthallen, der primært anvendes til afprøvning af bærende konstruktioner. Dette omfatter hovedsageligt en lang række af forskellige statiske forsøg, eksempelvis bøjnings-, træk- og trykprøvning. Herudover er det også muligt at udføre udmattelsesforsøg og dynamisk påvirkning af forsøgsemner.

Testfaciliteterne i projekthallen er opført omkring et spændplan på 110 kvm, hvor man i et 1x1 m grid har mulighed for at konstruere og modificere forsøgsopstillinger specifikt til det enkelte projekt. Hvert gridhul er dimensioneret til at klare et træk på 250 kN. Til spændplanet hører 2 MTS-controller systemer, der kan styre i alt 6 hydrauliske aktuatorer, hvoraf de største kan presse med 360 kN.

I selve projekthallen, som er på 320 kvm, samt det 32 kvm store tilstødende støbelaboratorium findes desuden et antal prøvemaskiner, hver især dedikeret til forskellige undersøgelsestyper. Eksempelvis en Matest trykprøve-maskine, som primært benyttes til at knuse testprøver såsom betoncylindere. Maskinen kan levere et tryk på op til 2.000 kN.

I projekthallen findes desuden en Criterion series 60, som kan både trække og trykke med 1.000 kN. Det svarer til at hive en armeringsstang over med en diameter på 4,5 cm.

Læs om Ingeniørhøjskolens fagmiljøer:


Ingeniørhøjskolen har en række forsknings- og udviklingsmiljøer med høj international konkurrencedygtighed. Bliv inspireret i et af de fire magasiner og kontakt os, hvis du vil høre om mulighederne for et samarbejde med undervisere, forskere eller studerende.

Læs om bioteknologi og kemi
Bioteknologi og kemi
Læs om elektronik og computerteknologi
Elektronik og computerteknologi
Læs om maskinteknik
Maskinteknik
Læs om bygningsteknik
Bygningsteknik