Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erhvervssamarbejde

Stærke udviklings- og forskningsmiljøer

Ingeniørhøjskolen har en række forsknings- og udviklingsmiljøer med høj international konkurrencedygtighed. Når virksomheder lægger dele af deres teknologiske innovationsaktiviteter ind i disse miljøer, får de adgang til den nyeste viden på området, hvilket ofte kan accelerere deres udvikling og tilføre produkter og services værdi. Hovedparten af Ingeniørhøjskolens forsknings- og udviklingsaktiviteter er efterspørgselsdrevne. Det vil sige, at de tager udgangspunkt i en eller flere virksomheders konkrete innovationsbehov eller særlige applikationsområde. Denne model giver en direkte og ofte målbar værdi for virksomhederne, men samtidig er det med til at bringe erhvervslivets udfordringer ind i diplomingeniøruddannelserne. Allerede fra første semester bliver diplomingeniørstuderende trænet i at arbejde med teknologiske problemstillinger, der er aktuelle i erhvervslivet. Det er med til at sikre uddannelsernes kvalitet og dermed også en høj grad af relevans i de færdige dimittenders kompetenceprofil.


Fordele for virksomheder


  • Mulighed for at opnå innovationsforspring
  • Hjælp til undersøgelse, dokumentation eller målinger
  • Teknisk rådgivning
  • Videntilførsel fra et top100-universitet
  • Mulighed for at bruge videnskabelige faciliteter
  • Professionel håndtering af fundraising

Kontakt Ingeniørhøjskolen vedrørende et samarbejde

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om mulighederne for et samarbejde. Kontaktoplysninger på Ingeniørhøjskolens udviklingschefer findes nedenfor.

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal henvende dig til, og gerne vil høre om mulighederne for samarbejde med Ingeniørhøjskolen og diplomingeniør­uddannelserne, kan du kontakte formand for erhvervsudvalget
Mikael Bergholz Knudsen fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Maskinteknik

Helle Wivel

Udviklingschef, lektor

Byggeri

Bioteknologi og Kemi

Elektronik og Computerteknologi

Muligheder for samarbejde


Som virksomhed har du mulighed for at samarbejde med Ingeniørhøjskolen på forskellige måder. Du kan læse om mulighederne nedenfor eller kontakte os, hvis du vil høre mere.

Sådan etableres et samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter


Projektafklaring og videnskabeligt match

En virksomhed kan henvende sig til Ingeniørhøjskolen med et specifikt teknologisk problem eller med en interesse i at afsøge nye muligheder for innovation.

Ingeniørhøjskolen inviterer relevante medarbejdere i virksomheden til et indledende møde med fokus på at definere projekt, projektplan og business case.

Når projektet er defineret, får virksomheden tilknyttet en forsker eller underviser som fast kontaktperson. Han eller hun sikrer en relevant faglig forankring af projektet.


Finansiering

Fælles forsknings- og udviklingsprojekter kan grundlæggende finansieres på to forskellige måder. Enten via indtægtsdækning (et aftalt honorar baseret på timesats) eller via eksterne midler.

Hvis projektet ønskes gennemført med en ekstern bevilling laver Ingeniørhøjskolen og virksomheden/virksomhederne i fællesskab en projektansøgning til relevante fonde og tilskudsprogrammer i Danmark og EU.

Ingeniørhøjskolen har stor erfaring med at tiltrække fundraising og en professionel administration til at bistå arbejdet.


Forventningsafstemning og endelig samarbejdsaftale

Projektparternes ønsker og behov bliver skriftliggjort i en samarbejdsaftale, som indeholder både tidsplan budget og faglige milepæle. Samarbejdsaftalen bliver kvalitetssikret af universitetets specialiserede jurister.