Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det er ikke alt, man kan regne sig frem til

I kompositlaboratoriet arbejder studerende med nye materialer, der kan erstatte traditionelle metaller i maskinkonstruktion. Virksomhedssamarbejde er et nøgleord, og de eksperimentelle faciliteter kan være med til at skabe en testkultur både på universitetet og i erhvervslivet.

Hvordan kan man anvende fiberforstærket plast til nye industrielle produkter? Hvis man designer et skateboard efter en række matematiske antagelser, opfører det sig så, som man gerne vil have det på rampen? Laver man et cykelstel i kulfiber, svarer beregningerne så til cyklens faktiske materiale­egenskaber? Designer man et vingeblad til en redningshelikopter, hvordan skal man så tage højde for belastninger i konstruktionen? Og hvis man vil gøre en racerbil lettere og give den en hurtigere acceleration, hvordan skal man så konstruere dens torsionsaksel, og hvilken materialesammensætning skal man vælge?

Alt det, man ikke kan forudsige bag en computerskærm

Ovenstående er eksempler på problemstillinger, studerende i samarbejde med virksomheder tager med sig ind i kompositlaboratoriet. Her er eksperimenter og materialetests en helt central del af læringskulturen, for virkeligheden er som regel meget mere stokastisk, end man regner med, siger Thomas Greve, lektor og ansvarlig for kompositlaboratoriet ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet:

Lektor Thomas Greve (tv) og lektor Carsten Bloch er Ingeniørhøjskolens materialeeksperter.
AU Foto, Lars Kruse.

”Vores studerende skal lære at anvende deres ingeniørmæssige viden i mange forskellige sammenhænge. Om det så er kirurgiske implantater eller reservedele til fly, så er der altid et trin, når man går fra det teoretiske til det praktiske. Det er vigtigt, at de kan regne på materialets egenskaber under specifikke forhold, men vi vil også have dem til at forholde sig til afvigelserne og det, man ikke kan forudsige med matematik og fysik bag sin computer.”

Som en del af den eksperimentelle kultur i kompositlaboratoriet lærer de studerende også at udforske nye materialer.

”Der sker hele tiden ny teknologiudvikling inden for kompositmaterialer, og vores studerende skal have det mellem hænderne og opdage anvendelsesmulighederne. De skal have viden om, hvordan de kan koble kompositter med andre materialer. Det er ikke sådan, at de i mine kurser forvandler sig til Elon Musk-typer, men de får et solidt grundlag for at skabe innovation i det erhvervsliv, vi er omgivet af,” siger
Thomas Greve.

Citat: Der sker hele tiden ny  teknologiudvikling inden  for kompositmaterialer,  og vores studerende skal  have det mellem hænderne  og opdage anvendelses mulighederne”  Lektor Thomas Greve