Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

”Jeg har Sokrates med i min undervisning”

Per Lyngs Hansen har en lang videnskabelig karriere bag sig og har været med på store forskningsprogrammer i både Danmark og USA. Nu er han vendt tilbage til det, hans hjerte banker allermest for: Undervisning.

Per Lyngs Hansen er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med speciale i fysisk kemi. Han har desuden ph.d.-grad inden for komplekse væsker og har i hele sin akademiske karriere været interesseret i termodynamik, statistisk mekanik og hydrodynamik.

”Jeg har grundlæggende set arbejdet med de problemstillinger inden for fysikken og kemien, hvor en grænseflade eller et materiale enten er lidt flydende eller lidt fast som for eksempel polymerer, geler og skum. Det er meget udfordrende at forstå dette på et molekylært niveau,” siger han.

Lektor Per Lyngs Hansen. AU Foto: Lars Kruse

Teoretisk er han også specialiseret i væskers bevægelser og formdannelse, især overfladebølger, men som forsker har han været drevet imod den praktiske anvendelse af viden. Det gælder også i hans relation til sine studerende, hvor han hver dag oplever begejstringen for at lære noget, der kan bringes i spil til at løse virkelighedens problemstillinger.

”Mit mål er at vedligeholde en stærk teknisk tradition i termodynamik, materialer og fluid mekanik, give mine studerende et højt fagligt niveau og skabe en begejstring hos dem, der giver dem lyst til at deltage og undersøge. Jeg oplever det som en meget stor motivationsfaktor, at de kan se, hvad de skal bruge teorien til. Når jeg underviser i termodynamik, er det for eksempel min opgave at vise dem, hvordan de kan bringe netop den viden i,” siger Per Lyngs Hansen.

Antikkens filosofi og ingeniørvidenskaben

Per Lyngs Hansen henter inspiration til sin undervisning hos antikkens største græske filosof, Sokrates, som benyttede åbne spørgsmål til at udfordre sine studenter til at finde deres egne svar.

”I et frugtbart undervisningsmiljø tør studerende at stille spørgsmål, og de ikke er bange for at gå i dialog. Mit vigtigste mål som underviser er derfor ikke at give svar, men at inspirere. Det er et meget ambitiøst mål, som ikke alle kan nå. Jeg tror, vi alle kan tænke tilbage på en lærer, der har kunnet noget særligt, og de har kunnet det. Det kræver, at man er autentisk til stede og finder sit eget modus, og det er ikke noget, man kan lære på et kursus om didaktik. Man skal aldrig kopiere andre,” siger han.

En stolt undervisningstradition

Per Lyngs Hansen arbejdede i en årrække på Syddansk Universitets og vandt i 2013 årets undervisningspris. Det er for ham den vigtigste anerkendelse i hele hans videnskabelige karriere. Undervisning er hans kald, og det lægger han ikke skjul på.

”Man kan få meget stor indflydelse som underviser, og man kan få rigtig meget direkte respons fra de studerende. Det er med til at give mig et godt arbejdsliv,” siger han.

Han opdagede stillingen som lektor ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ved et tilfælde og er i dag meget glad for, at han besluttede sig for at takke ja.

”For mig er det helt ideelt. Ved Ingeniørhøjskolen kan jeg fordybe mig i det, der interesserer mig fagligt og i at udvikle god undervisning. Samtidig oplever jeg en meget høj opfindelseshøjde, hvor vi kan beskæftige os med forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for vores fagområde eller på tværs af ingeniørdiscipliner uden at skulle tænke på at rejse midler til det. Ofte foregår det i samarbejde med virksomheder, og det er meget frugtbart,” siger Per Lyngs Hansen.