Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen

Udlodning 2019

Ansøgninger til Jubilæumsfonden sendes til Sekretariatsleder Annie Thomsen (at@ase.au.dk) og skal være modtaget senest søndag d. 1. oktober 2019.

Udlodningen 2019 vil støtte:

  • Arrangementer, aktiviteter og udviklingsopgaver af enhver art, der bidrager til nyskabende værdi for studiemiljøet på Ingeniørhøjskolens lokationer Herning, Finlandsgade, Hangøvej og Navitas.
  • Ansøgninger om midler til andre formål vil fortsat være muligt.
    Opmærksomheden henledes på, at der ikke ydes økonomisk støtte til driftsomkostninger/leje af udstyr.


Vedtægt

Forretningsorden


Referater fra bestyrelsesmøder