Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet er en selvstændig enhed på Aarhus Universitet forankret i AU Engineering. Vi uddanner diplomingeniører til det danske samfund inden for alle de klassiske ingeniørdiscipliner baseret på et solidt fundament af forsknings- og udviklingsbaseret viden.

Ingeniørhøjskolen udbyder uddannelser i Aarhus og i Herning.

Ingeniørhøjskolen udbyder desuden Adgangskursus til ingeniøruddannelserne og forskellige suppleringskurser.

Fremtidens ingeniører

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet er optaget i det internationale elitenetværk for ingeniøruddannelser CDIO og skal leve op til en række kvalitetsstandarder, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og et stærkt erhvervsrettet fokus.

Ingeniørhøjskolens dimittender er blandt landets dygtigste målt på gennemførelsestid, karaktergennemsnit, dimittendledighed og iværksætterevne.

Fagområder

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har en studenterpopulation på cirka 3000 og fire stærke fagområder: Kemi og Bioteknologi, Maskinteknik, Byggeri og Elektronik og Computerteknologi.

Erhvervssamarbejde

Alle udviklings- og forskningsaktiviteter ved Ingeniørhøjskolen foregår i tæt samarbejde med virksomheder samt danske og internationale forskningsinstitutioner.  Ingeniørhøjskolen er kendt for at omsætte viden til nye teknologier og værdiskabende løsninger i erhvervslivet.

Innovation og iværksætteri

Innovation er en integreret del af Ingeniørhøjskolens aktiviteter. Ingeniørhøjskolen har sit eget Startup Factory, der danner rammerne og arbejdet med studenteriværksætteri, og entreprenørskab er en vigtig del af vores uddannelseskultur. Målet er at skabe værdi i samfundet i form af nye opfindelser og videnbaserede virksomheder.

Ingeniørhøjskolens dimittender har en iværksætter frekvens på cirka 15, og i sammenligning med andre ingeniørdimittender har deres virksomheder en væsentlig højere omsætning, jobskabelse og eksport.

AU Engineering - Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen er en del af AU Engineering. Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er forankret i to  organisatoriske enheder: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) og Institut for Ingeniørvidenskab. AU Engineering udbyder samlet set følgende uddannelser: Diplomingeniør, Civilingeniør (bachelor) og Civilingeniør (kandidat) inden for alle klassiske ingeniørfaglige discipliner.