Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Energiteknik

Energiteknik beskæftiger sig med omsætning og optimal udnyttelse af energi, så miljøbelastningen mindskes. I bestræbelserne på at reducere klodens energiforbrug og nedbringe CO2-udledningen spiller energiteknik derfor en vigtig rolle.  

I takt med at samfundets energiforbrug er stigende, vokser behovet for en mere bæredygtig og effektiv udnyttelse af energiressourcerne. Det betyder eksempelvis, at energianvendelsen i anlæg som varmepumper og køleanlæg skal optimeres.

Det samme skal energiproduktionen på store kraftværker. Her er en omstilling fra at anvende fossile brændsler til i stedet at bruge bæredygtige CO2 neutrale ressourcer som for eksempel træ og halm nødvendig.

Energieffektive anlæg, intelligente systemer og tekniske løsninger

For at omstillingen kan lykkes, er der brug for udvikling af nye effektive teknologier og intelligente løsninger af energisystemer. De kan sikre en effektiv energiudnyttelse i alt fra supermarkedets små køleskabe til store varmepumpeanlæg i industrien.

Inden for det energitekniske område på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet beskæftiger vi os med udviklingen af energieffektive anlæg, intelligente systemer og tekniske løsninger. Her arbejder vores studerende med energitekniske projekter og opbygning af prototyper, der efterfølgende testes i et af vores mange laboratorier.

Her råder Ingeniørhøjskolen over både vindtunnel, pumpeprøvestand, køleanlæg, varmevekslerprøvestand samt et prototypeværksted til opbygning af specifikke energitekniske systemer og anlæg.

Et tæt og givtigt samarbejde med erhvervslivet

Undervejs på studiet får de studerende teoretisk forståelse for og erfaring med at måle på energitekniske anlæg og systemer, ligesom de arbejder med simulering af dynamiske anlæg, for eksempel ved opvarmnings- og nedkølingsprocesser. De lærer også at formulere matematiske modeller af prototyper til sammenligning med forsøgsdata. De matematiske modeller bruges efterfølgende til optimering af anlæg og komponenter.

Meget af det praktiske arbejde foregår i samarbejde med erhvervslivet gennem eksempelvis praktikophold samt studie- og udviklingsprojekter. På den måde får vores studerende praktisk indsigt i energiteknikkens anvendelse, og den tillærte viden kan bruges i praksis.

Vi arbejder tæt sammen med virksomheder inden for køle- og varmeteknik samt termodynamik, varmetransmission og fluidmekanik. Samarbejdet er til stor gavn for virksomheden, der ofte får ny inspiration og indspark til nyt software og arbejdsmetoder.

Faggruppens kontaktpersoner:

Jens Brusgaard Vestergaard (faggruppeleder)

Jens Brusgaard Vestergaard

Lektor, civilingeniør Aarhus School of Engineering (ASE)

 • Varmetransmission
 • Modellering og simulering
 • Fluidmekanik
 • Termodynamik
 • Køle- og klimateknik
 • Fjernvarme og energisystemer og test

Aage Birkkjær Lauritsen

 • Varmetransmission
 • Termodynamik
 • Køle- og klimateknik
 • Energitekniske anlæg og procesanlæg

Christina Munk

Christina Munk

Lektor Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Energi- og systemdesign

 • Termodynamik
 • Køle- og klimateknik og procesanlæg
 • Pumper og pumpeteori

Per Lyngs Hansen

Per Lyngs Hansen

Lektor Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Energi- og systemdesign

 • Termodynamik
 • Fluid mekanik
 • Bløde materialer (plast, skum, flydende krystaller)
 • Overflader og grænseflader
 • Fysiske og materialemæssige egenskaber af fødevarerFaggruppens fokusområder:

 • CFD
 • Energisystemer
 • Energitekniske anlæg og procesanlæg
 • Fjernvarme
 • Fluidmekanik
 • Instrumentering og måleteknik

 • Køle- og klimateknik
 • Modellering og simulering
 • Pumper og pumpeteori
 • Termodynamik
 • Varmetransmission
 • Videregående termodynamik