Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sundhedsinnovation på Ingeniørhøjskolen

På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har vi stort fokus på sundhedsinnovation. Inden for fremtidens sundhedsinnovation er IKT-relaterede teknologier som mobile, wearable, cloud, internet of things, virtual reality, augmented reality, machine learning, artificial intelligence og big data essentielle for udviklingen.

Sammenholdt med uddannelsen i Sundhedsteknologi, stærke faglige og personlige kompetencer på området samt optimale labfaciliteter, summer school og andre initiativer, er vores brede viden og udviklingsfokus inden for disse teknologier med til at danne grundlaget for Ingeniørhøjskolens store satsning i sundhedsinnovation.

Uddannelsen

Sundhedsteknologi er en uddannelse, som sigter mod at bygge bro mellem ingeniør- og hospitalsverdenen for at løse fremtidens velfærdsteknologiske udfordringer.

De studerendes kompetencer inkluderer viden om human anatomi, sundheds-IT, systematisk teknologiudvikling, viden omkring de juridiske rammer for udvikling af medicinsk udstyr, medicinsk teknologivurdering, instrumentering og meget mere.

Uddannelsen udbyder fag, der understøtter arbejdet med sundhedsinnovation, og indeholder desuden et rigt samarbejde med eksterne parter gennem semesterprojekter, praktikophold samt bachelorprojekter.

Gennem et samarbejde med CareWare, en årlig velfærdsteknologisk messe, som blandt andet afholdes på Ingeniørhøjskolen skabes bro mellem erhvervsliv, kommuner og kommende ingeniører. Samarbejdet sætter desuden fokus på innovative løsninger.

På uddannelsen er to helt nye fag under udvikling; ”Machine learning” og ”AI i sundhedsvæsenet”. Begge fag vil klæde Ingeniørhøjskolens studerende på til at kunne være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

 

Der er rift om dimittenderne fra uddannelsen, som for 99 procents vedkommende enten har job et år efter dimission eller læser videre på en kandidatoverbygning. Størstedelen finder job i det private arbejdsmarked og en mindre del i det regionale eller kommunale sundhedsvæsen.

Faciliteter

Med teknologier inden for informations- og kommunikationsteknologi som værende helt centrale for fremtidens sundhedsinnovation, er Ingeniørhøjskolens laboratorium, ORBIT Lab, det naturlige omdrejningspunkt for vores satsning inden for sundhedsinnovation. 

ORBIT Lab er et kreativt eksperimentelt laboratorium og miljø, hvor der er unikke faciliteter til at udvikle og arbejde med de nyeste IKT-teknologier. Her får studerende, forskere og industripartnere inspiration til at samarbejde om fremtidens teknologiske løsninger inden for sundhedsteknologi og Ingeniørhøjskolens øvrige områder.

ORBIT Lab samarbejder med en lang række virksomheder. Mange af partnervirksomhederne, for eksempel Systematic, Google, IBM og Microsoft er aktive inden for sundhedssektoren både i Danmark og internationalt. Samarbejdsaftalerne giver blandt andet mulighed for industrisamarbejde om projekter inden for software og tech.

Under ORBIT Lab og kurset Smartphone Applications, der udbydes på uddannelsen i Sundhedsteknologi, samarbejder Ingeniørhøjskolen også med APP Lab, som er etableret i et samarbejde mellem MTIC (MedTech Innovation Consortium) og Aarhus Universitetshospital. Samarbejdet handler om at sætte fokus på udviklingen af apps til brug i sundhedsvæsenet.

ORBIT Lab er støttet økonomisk af Region Midtjylland via projektet Entreprenørskab i Uddannelserne.

Mere om ORBIT Lab.

Specialister på området:

Kasper Løvborg Jensen

Kasper Løvborg Jensen

Gruppeleder, Ingeniørdocent Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Emerging Technologies

Kasper er civilingeniør (MSc) og Ph.d. fra Aalborg Universitet, hvor han også har arbejdet som forsker og adjunkt ved Institut for Elektroniske Systemer samt Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Hans Ph.d. afhandling bar titlen “Using Personal Mobile Devices to Facilitate Remote and Autonomous Studies of Mobile and Ubiquitous Applications in Real Contexts”.

Kasper har været visiting researcher ved University of Melbourne og arbejdet to år som lektor ved Namibia University of Science and Technology (tidl. Polytechnic of Namibia) hvor han blandt andet etablerede et innovationslaboratorium for anvendelse af mobilteknologi i den afrikanske kontekst.

Efter en årrække som selvstændig konsulent og softwareudvikler i Danmark og beskæftigelse med tech startups har han arbejdet som lektor ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, hvor han har været tilknyttet faggruppen for software engineering siden 2015. Her har etablering af ORBIT Lab og tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter været et særligt fokus.

Kaspers forskningsinteresser er primært Human-Computer Interaction, mobil- og sensorbaserede systemer (IoT), cloud computing og anvendt machine learning – særligt hvordan de nyeste landevindinger inden for teknologi kan anvendes som katalysator for nye og bedre løsninger indenfor både forskning og samfundsmæssige problemstillinger.

Henrik Kjeldsen

Henrik Daniel Kjeldsen

Adjunkt Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Signalbehandling

Henrik har en bachelor fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, en master i man-machine communication (AI) fra University of Groninningen, endnu en master i Neuroscience fra Newcastle University, hvor han efterfølgende opnåede en Ph.d. grad inden for samme emne.

Henrik har bred erhvervserfaring gennem ansættelser ved Interactive Vision A/S og som Ph.d. student ved Newcastle University og CERN i Geneva. Han er lige vendt hjem fra et 2,5 års ophold i San Francisco, hvor han har startet firmaet TRUUST Neuroimaging, der beskæftiger sig med kunstig intelligens inden for sundhedsteknologi.

Thomas Nielsen

Thomas Nielsen

Lektor Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Elektronik og Indlejrede systemer

Thomas er uddannet svagstrømsingeniør i 2001 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus og cand.scient.med. i 2003 samt ph.d. i medicin i 2007 fra Aarhus Universitet. Efter bachelorgraden i 2001 arbejdede Thomas først med lydanalyse, og han har derefter i sit ph.d.-projekt og efterfølgende postdoc.-stillinger primært forsket i eksperimentel MR-billeddannelse af tumorers blodforsyning og behandlingsinducerede effekter.

Thomas har siden 2015 været underviser på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, hvor han underviser i elektrisk kredsløbsteori, analog signalbehandling og elektrofysik, ligesom han er vejleder på projekter inden for elektronik og sundhedsteknologi.

Samuel Alberg Thrysøe

Samuel Alberg Thrysøe

Lektor Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Signalbehandling

Samuel har en bachelor i medicin og en kandidatgrad i biomedicinsk teknik. Efter sin grunduddannelse tog han en ph.d.-grad inden for computersimulationer af blodflow i halspulsårerne for at forbedre operation af patienter med åreforkalkning. Samuel har siden 2012 været ansat på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, hvor han underviser sundhedsteknologiingeniører i biomedicinsk databehandling, lovmæssig godkendelse af medicinsk udstyr, innovation, instrumentering, biomekanik og videnskabsteori.

Samuel har et indgående kendskab til og viden om de særdeles strenge krav, der fra EU’s side stilles til dokumentation og sikkerhed, når der udvikles udstyr til brug i sundhedssektoren. Der er blandt andet krav forbundet med kvalitetssikring, risikostyring, biokompatibilitet, sterilitet, IT-sikkerhed og meget mere. Denne viden er afgørende på spørgsmålet om, hvorvidt innovative sundhedsteknologiske løsninger kan omsættes til forretningsmæssig succes.