Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter og kurser

Undervejs på uddannelserne Sundhedsteknologi, Elektronik samt Informations- og Kommunikationsteknologi er der for de studerende masser af muligheder for at beskæftige sig med digital signalbehandling. Både i forbindelse med undervisning og projektarbejde.

Studieprojekter indgår som en naturlig del af uddannelserne. Alle studieprojekter indeholder elementer inden for digital signalbehandling, og derfor er vores studerende dygtige til selvstændigt at løse problemstillinger inden for uddannelsens emner.  

Projekter

Her er eksempler på nogle af de projekter, der er udarbejdet i samarbejde med eksterne partnere:

 • Samarbejde med Institut for Astronomi og Fysik , hvor detektion af protonpartikler analyseres og energien beregnes real-time med signalbehandling implementeret på en FPGA-platform.
 • Samarbejde med DANDRITE omkring detektion og klassifikation af individuelle neuronaktiviteter i hjernen på mus med signalbehandling på computer og grafikprocessor.
 • Samarbejde med Terma om prototype af et radarsystem. Her indgår højhastigheds-signalanalyse på FPGA’er med sampling på op til 2.5 GSps.

Se flere eksempler på projekter, der er udarbejdet i samarbejde mellem virksomheder og Ingeniørhøjskolens studerende.

Kurser

På de første fire semestre af de førnævnte uddannelser er emnerne inden for digital signalbehandling tilpasset den specifikke uddannelse.

Her er nogle af de kurser, vi tilbyder vores studerende inden for området:

Digital signalbehandling:

 • Samplingsteori og re-sampling
 • Digitale FIR og IIR filter (Z-transformation)
 • Spektral og frekvensanalyse (Fourier-transformation)
 • Foldning, auto- og kryds-korrelation
 • Stokastiske signaler (Støj og SNR)
 • Digital differentiation og integration
 • Systemidentifikation (AR/MA modeller)

Implementering og platforme:

 • Talformater fixed- og floating-point
 • Real-time digital signalbehandling
 • Mikroprocessorer og Digital Signal Processorer (DSP)
 • DSP i digital hardware (FPGA’er)
 • Computer med grafikprocessor (GPU)
 • Programmeringssprog (VHDL, C/C++, OpenCV, CUDA, MATLAB, Python)

Derudover er det muligt for studerende at specialisere sig på uddannelsens 5., 6. og 7. semester, samt som overbygning i mere specifikke signalbehandlingsemner som billedbehandling, audioteknik, biofysiologisk signalbehandling og trådløs kommunikation.

Kontakt

Kim Bjerge

Gruppeleder, Lektor Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Signalbehandling