Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

De faglige fokusområder på Elektronik og computerteknologi:

   


Elektronik og computerteknologi handler om anvendelse af elektricitet samt design og udvikling af intelligente systemer, der danner grundlag for samfundets digitalisering. Inden for området har vi forsknings- og udviklingsmiljøer med høj international konkurrencedygtighed.

Når virksomheder lægger dele af deres teknologiske innovationsaktiviteter ind i disse miljøer, får de adgang til den nyeste viden på området, hvilket ofte kan accelerere deres udvikling og tilføre produkter og services værdi.

Hovedparten af Ingeniørhøjskolens forsknings- og udviklingsaktiviteter er efterspørgselsdrevne. Det vil sige, at de tager udgangspunkt i en eller flere virksomheders konkrete innovationsbehov eller særlige applikationsområde. Denne model giver en direkte og ofte målbar værdi for virksomhederne, men samtidig er det med til at bringe erhvervslivets udfordringer ind i diplomingeniøruddannelserne.


Elektronik og computerteknologi:

  • 50 undervisere
  • Over 1000 studerende
  • Attraktivt laboratoriemiljø
  • Fire forskellige uddannelser:

    - Elektrisk energiteknologi
    - Elektronik
    - Softwareteknologi (IKT)
    - Sundhedsteknologi

Læs mere i vores nye profilmagasin:

    

Vi ønsker, at den viden, vi skaber på universitetet, skal komme det omgivende samfund til gavn. Og omvendt ønsker vi, at erhvervslivets aktuelle problemstillinger og teknologiudfordringer bliver en del af pensum på diplomingeniøruddannelserne. Det er et meget vigtigt samspil.

 
- Conni Simonsen
Direktør
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet