Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Verden på olieafvænning - fremtidens biobaserede samfund.

Ingeniører fra Aarhus Universitet forsker i at afhjælpe verdens klimaudfordring. Forelæsning og livestreaming til gymnasieelever.

19.03.2019 | Heidi Søndergaard

Dato tir 24 sep
Tid 10:00 11:00
Sted Live streaming eller Aarhus Universitet, Trøjborgvej 82-84, EDU-IT Hub’ens eksperimentelle undervisningslokale, Bygning 1910, lokale 217

Ingeniører fra Aarhus Universitet forsker i at afhjælpe verdens klimaudfordring.

Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. Det er ambitionen for dansk energipolitik. Men hvordan kommer vi lige derhen? Hvilke teknologier skal på banen for at løse den enorme udfordring? Og hvad er det helt præcist for en udvikling, der er der tale om? Det er omdrejningspunktet for denne forelæsning, som kigger nærmere på de centrale problemstillinger, der er relateret til omstillingen til 100 procent vedvarende energi.

Med udgangspunkt i det antropogene kulstofkredsløb og eksisterende energisystemer (fossile, vedvarende energi og el, gas og varmedistribution) tager vi hul på lagringsteknologier til el, og hvordan vi skaffer biomasse nok til fødevarer, materialer og nødvendige flydende brændstoffer i 2050. Lars kommer også ind på, hvilke adfærdsmæssige konsekvenser det kan få for borgerne, samt hvilke politiske og økonomiske konsekvenser der går både forud og efterfølger omstillingen til en verden, der holder sig indenfor ICCP-anbefalingen om max 2 grader global temperaturstigning.

Lars Ditlev Mørck Ottosen er forsker ved AU Engineering. Han arbejder med teknologierne bag den grønne omstilling og underviser ingeniørstuderende i grundlæggende kemi og bioteknologiske færdigheder og i de nye teknologier, som skal være med til at løse de store samfundsmæssige udfordringer relateret til global klima og bæredygtighed.

Forelæsning / foredrag, AU Engineering