Mentorordning

Del ud af din erfaring og hjælp studerende på vej

På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet bruger vi mentorordningen til at etablere relationer mellem studerende og ingeniører i det østjyske erhvervsliv, hvor ingeniørerne er vejledere og rollemodeller for de ingeniørstuderende.

Som mentor kan du være med til at give de ingeniørstuderende et indblik i ingeniørens arbejdsliv. Du hjælper dem til at blive mere afklarede omkring deres valg af fag og karriereretning og gør overgangen fra studie til ansættelse lettere. Indtil nu har mere end 300 studerende deltaget i ordningen. 

Mentorordningen omfatter primært studerende fra 3-4. semester på alle studieretninger. Mentorer og studerende mødes første gang hvert år i september og herefter fortsætter ordningen frem til april.

Hvad får du ud af det?

Vores mentorer fortæller, at det er en stor personlig tilfredsstillelse at dele ud af deres viden og erfaringer til gavn for andre. Mange oplever også, at deres engagement i mentorordningen bliver værdsat af ledere og kolleger. Som mentor får du desuden mulighed for at udvide dit eget netværk bl.a. i kraft af relationen til din medmentor, som du har mulighed for at sparre med undervejs. 

Vil du være mentor?

Har du lyst til at være mentor for en gruppe studerende, i næste års mentorordning, kan du tilmelde dig via linket nedenfor.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne-Mette Mikkelsen, amm@ase.au.dk / tlf. 41893257 eller du kan læse om ordningen i vores håndbog.


Links

Håndbog for mentorer og mentees som pdf