Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Vi udbyder en række forskellige fag både forår, sommer og efterår. Fagene er gymnasiale og meritgivende. Suppleringskurser udbydes i både Aarhus og Herning. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½ års kurser, og de foregår i dagtimerne.

Bemærk: suppleringskurser på ingeniørhøjskolen er kun for studerende, som skal læse videre til ingeniør

SUPPLERING AF ENKELTFAG I AARHUS

MATEMATIK

Matematik A
Niveau: B til A
6 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden

Matematik A
Niveau: B til A
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

Matematik A
Niveau: 0 til A
1 års dagskursus
Studiestart: august og januar


Matematik B
Niveau: 0 til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

FYSIK

Fysik B

Niveau: 0-B
5 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden.

KEMI

Kemi C
Niveau: 0 til C
3 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden

Kemi C
Niveau 0 til C
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar


Kemi B
Niveau C til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

ENGELSK

Engelsk B
Niveau: C til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

TURBO-SUPPLERING - AARHUS

På turboforløbene afholdes ca. 15 undervisningsblokke a´105 minutter pr. uge. Undervisningen foregår forår og efterår fra kl. 8.00- 13.00/14.15. Turboforløbene om sommeren foregår fra 8.00-15.00.
Du kan søge om SU til turbokurserne.

Forår 2017 - Matematik A - Fysik B - Kemi C

Kemi

Niveau: 0 til C
Periode: Studiestart 4. januar 2017. Slut 27. januar 2017.
Eksamen: 30. januar 2017 (Bemærk: Resultatet af kurset forventes af komme medio februar)

Fysik

Niveau: 0 til B
Periode: Studiestart 1. februar 2017. Slut den 27. marts 2017.
Eksamen: 29. marts 2017

Matematik

Niveau: B til A
Periode: Studiestart 3. april 2017. Slut 31. maj 2017.
Eksamen: 6. – 9. juni 2017

 Undervisningen er hver dag fra kl. 08.00 -13.00

Sommer 2017 - Matematik A og Fysik B

Fysik

Niveau: 0 til B
Periode: Start 7. juli 2017 - slut 3. aug. 2017 (+ lørdage)
Eksamen: 8.august 2017

Matematik

Niveau: B til A
Periode: Start 28. juni 2017 - slut 4. august 2017
Eksamen i uge 32 2017

Bemærk: du kan kun tage ét fag i sommerperioden!

Efterår 2017 - Matematik A - Fysik B - Kemi C

Kemi
Niveau: 0 til C
Periode: Start 2. august 2017 - slut 22. august 2017.
Eksamen: 25. august 2017 (Bemærk: Resultatet af kurset forventes først at komme medio september)

Fysik
Niveau: 0 til B
Periode: Start 12. september 2017 - slut 25. oktober 2017.
Eksamen: 27. oktober 2017

Matematik
Niveau: B til A
Periode: Start 7. november 2017 - slut 13. december 2017.
Skriftlig eksamen: 15. december 2017. Mundtlig eksamen: 18 - 21. december 2017

Undervisningen er hver dag fra kl. 8.00 - kl. 14.15

Ovenfor kan du se, hvilke fag der kan suppleres i samt hvilket niveau. Hvis du skal supplere i matematik B-A, forudsættes det, at du har bestået matematik B. Hvis du skal supplere i fysik 0-B anbefales det, at du har bestået matematik B.

Du kan søge SU til turbo-suppleringskurserne. Hvis du ikke er mødt til undervisning den første uge, og du ikke har indgået en aftale med skolen herom, vil du uden yderligere varsel blive afmeldt kurset. Hvis du har søgt om SU til kurset, skal du forvente at skulle betale SU'en tilbage.

Hvis du vil læse videre til ingeniør
Selvom du er tilmeldt et suppleringskursus, og i den forbindelse har angivet en ønsket ingeniøruddannelse, skal du selv aktivt søge om optagelse på ingeniøruddannelsen. Kontakt studievejledningen hvis du ønsker yderligere information.