Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Vi udbyder en række forskellige fag både forår, sommer og efterår. Fagene er gymnasiale og meritgivende. Suppleringskurser udbydes i både Aarhus og Herning. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½ års kurser, og de foregår i dagtimerne.

Bemærk: suppleringskurser på ingeniørhøjskolen er kun for studerende, som skal læse videre til ingeniør

SUPPLERING AF ENKELTFAG I AARHUS

MATEMATIK

Matematik A
Niveau: B til A
6 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden

Matematik A
Niveau: B til A
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

Matematik A
Niveau: 0 til A
1 års dagskursus
Studiestart: august og januar


Matematik B
Niveau: 0 til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

FYSIK

Fysik B

Niveau: 0-B
5 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden.

KEMI

Kemi C
Niveau: 0 til C
3 ugers turbo-supplering
Næste periode: Se info om dette længere nede på siden

Kemi C
Niveau 0 til C
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar


Kemi B
Niveau C til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

ENGELSK

Engelsk B
Niveau: C til B
½ års dagskursus
Studiestart: august og januar

TURBO-SUPPLERING - AARHUS

På turboforløbene afholdes ca. 15 undervisningsblokke a´105 minutter pr. uge. Undervisningen foregår forår og efterår fra kl. 8.00- 13.00/14.15. Turboforløbene om sommeren foregår fra 8.00-15.00.
Du kan søge om SU til turbokurserne.

Forår 2018 - Matematik A - Fysik B - Kemi C

 

Kemi

Niveau: 0 til C  

Start: onsdag den 3. januar 2018.

Undervisning: Hver dag fra 8.00-13.00

Eksamen: mandag den 29. januar 2018.

(Bemærk: Resultatet af kurset forventes først at komme medio februar


Fysik

Niveau: 0 til B   

Start: mandag den 5. februar 2018.

Undervisning: Hver dag fra 8.00-14.15. NB: der er ingen undervisning i uge 7! 

Eksamen: Fredag den 23. marts 2018. 


Matematik

Niveau: B til A    

Start: Torsdag den 5. april 2018.

Undervisning: Hver dag fra 8.00-13.00

Eksamen: uge 23

 

Sted: Undervisningen foregår på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.

 

 

Sommer 2018 - Matematik A og Fysik B

 

Matematik

Niveau: B til A
Periode: Start 2. juli 2018 - slut 3. august 2018
Eksamen i uge 32 2018

Sted: Kurset foregår på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Lokale oplyses senere.

Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.

Der er undervisning hver dag fra kl. 8.00-13.00, samt opgaveregning fra 13.00-15.00

 

Fysik

Niveau: 0 til B
Periode: Start 6. juli 2018 - slut 2. aug. 2018 (+ lørdage)
Eksamen: 7.august 2018

 

Sted: Kurset foregår på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Lokale oplyses senere.

Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.

 

Der er undervisning hver dag fra kl. 8.00-13.00, samt opgaveregning fra 13.00-15.00

 

Bemærk: du kan kun tage ét fag i sommerperioden!

Efterår 2018 - Matematik A - Fysik B - Kemi C

Kemi
Niveau: 0 til C
Periode: Start 2. august 2018 
Eksamen: 31. august 2018 (Bemærk: Resultatet af kurset forventes først at komme medio september)

Undervisningen i kemi er hver dag fra kl. 8.00 - kl. 13.00

Fysik
Niveau: 0 til B
Periode: Start 3. september 2018 
Eksamen: 29. oktober 2018

Undervisningen i fysik er hver dag fra kl. 8.00 - kl. 13.00/14.15

Matematik
Niveau: B til A
Periode: Start 5. november 2018
Skriftlig eksamen: 14. december 2018. Mundtlig eksamen: 17 - 20. december 2018

Undervisningen i matematik er hver dag fra 8.00-14.15

 

Undervisningen foregår på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Den første dag møder du ved hovedindgangen kl. 8.30.

Ovenfor kan du se, hvilke fag der kan suppleres i samt hvilket niveau. Hvis du skal supplere i matematik B-A, forudsættes det, at du har bestået matematik B. Hvis du skal supplere i fysik 0-B anbefales det, at du har bestået matematik B.

Du kan søge SU til turbo-suppleringskurserne. Hvis du ikke er mødt til undervisning de første tre dage, og du ikke har indgået en aftale med skolen herom, vil du uden yderligere varsel blive afmeldt kurset. Hvis du har søgt om SU til kurset, skal du forvente at skulle betale SU'en tilbage.

Hvis du vil læse videre til ingeniør
Selvom du er tilmeldt et suppleringskursus, og i den forbindelse har angivet en ønsket ingeniøruddannelse, skal du selv aktivt søge om optagelse på ingeniøruddannelsen. Kontakt studievejledningen hvis du ønsker yderligere information.