Diplomingeniør

På Aarhus Universitet kan du læse 12 forskellige diplomingeniøruddannelser inden for forskellige fagområder. Med en diplomingeniøruddannelse er du klar til et job i erhvervslivet, eller du kan vælge at læse videre på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør. Det kræver at du opfylder adgangskrav som beskrevet under de enkelte uddannelser. Læs mere om de enkelte diplomingeniøruddannelser her på siden.


Studiets opbygning

 

Diplomingeniør uddannelsen tager 3½ år, og studietiden omfatter et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Praktikophold er som regel lønnet.