Civilingeniør (kandidat)

Med en diplomingeniøruddannelse i hånden kan du søge ind på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør på Aarhus Universitet. Kandidatuddannelsen bygger oven på en diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Som diplomingeniørstuderende kan du på sidste semester vælge, om du vil søge ind på kandidatuddannelsen, eller om du vil søge ud på arbejdsmarkedet.

Når du er færdiguddannet diplomingeniør og efterfølgende civilingeniør(kandidat) fra Aarhus Universitet, står du derfor stærkt med en tydelig teknisk specialisering og attraktive diplomingeniørkompetencer.

Din diplomingeniøruddannelse kan rette sig mod flere forskellige kandiatoverbygninger. Det afhænger af studieretning og specialisering. På diplomingeniørstudiet får du tilbud om vejledning om kandidatoverbygningerne og deltagelse i orienteringsmøder, så du er bedre rustet til at træffe det rette valg

På Aarhus Universitet kan du vælge imellem følgende civilingeniøruddannelser (kandidat) overbygninger:

Civilingeniør (kandidat):

Ansøgning og optagelse 

Optagelse på den toårige kandidatoverbygning til civilingeniør sker via Aarhus Universitets centrale hjemmeside: