Civilingeniør

Civilingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet er toårige kandidatuddannelser, der bygger oven på en  diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Som diplomingeniørstuderende kan du sidst på uddannelsen vælge, om du vil søge ind på kandidatuddannelsen, eller om du vil søge arbejde i en virksomhed.

Når du er færdiguddannet diplomingeniør og efterfølgende civilingeniør fra Aarhus Universitet, står du derfor stærkt med en tydelig teknisk specialisering og attraktive diplomingeniørkompetencer.

Din diplomingeniøruddannelse kan rette sig mod flere forskellige kandiatoverbygninger. Det afhænger af studieretning og specialisering. På diplomingeniørstudiet får du tilbud om vejledning om kandidatoverbygningerne og deltagelse i orienteringsmøder, så du er bedre rustet til at træffe det rette valg

På Aarhus Universitet kan du vælge imellem følgende kandidatuddannelser til civilingeniør:

Civilingeniør (kandidat):

Ansøgning og optagelse 

Optagelse på den toårige kandidatoverbygning til civilingeniør sker via Aarhus Universitets centrale hjemmeside: