Samarbejde med forskere

Fælles forsknings- og udviklingsprojekter

AU Engineering har en række forskningsmiljøer med høj international konkurrencedygtighed. Når virksomheder lægger dele af deres teknologiske innovationsaktiviteter ind i disse miljøer, får de adgang til den nyeste viden på området, hvilket ofte kan accelerere deres udvikling og tilføre produkter og services værdi. 

En del af AU Engineerings forsknings- og udviklingsaktiviteter er efterspørgselsdrevne med udgangspunkt i en eller flere virksomheders innovationsbehov eller særlige applikationsområde.

Kontakt os hvis din virksomhed ønsker at indgå et samarbejde med AU Engineering omkring forskning og udvikling. Vi tager gerne en uforpligtende snak og hjælper dig videre til de rette forskere og medarbejdere på området.

Kontakt

Hvis du vil høre om mulighederne for samarbejde med Ingeniørhøjskolen.

Sådan etableres et samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter


Projektafklaring og videnskabeligt match

En virksomhed kan henvende sig til Ingeniørhøjskolen med et specifikt teknologisk problem eller med en interesse i at afsøge nye muligheder for innovation.

Ingeniørhøjskolen inviterer relevante medarbejdere i virksomheden til et indledende møde med fokus på at definere projekt, projektplan og business case.

Når projektet er defineret, får virksomheden tilknyttet en forsker eller underviser som fast kontaktperson. Han eller hun sikrer en relevant faglig forankring af projektet.


Finansiering

Fælles forsknings- og udviklingsprojekter kan grundlæggende finansieres på to forskellige måder. Enten via indtægtsdækning (et aftalt honorar baseret på timesats) eller via eksterne midler.

Hvis projektet ønskes gennemført med en ekstern bevilling laver Ingeniørhøjskolen og virksomheden/virksomhederne i fællesskab en projektansøgning til relevante fonde og tilskudsprogrammer i Danmark og EU.

Ingeniørhøjskolen har stor erfaring med at tiltrække fundraising og en professionel administration til at bistå arbejdet.


Forventningsafstemning og endelig samarbejdsaftale

Projektparternes ønsker og behov bliver skriftliggjort i en samarbejdsaftale, som indeholder både tidsplan budget og faglige milepæle. Samarbejdsaftalen bliver kvalitetssikret af universitetets specialiserede jurister.