Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PraktikMatch for bygningsområdet på Navitas

Er din virksomhed interesseret i en ingeniørpraktikant til efteråret 2019?
Så kom til PraktikMatch 2019


Studieretninger:

Det er blevet en tradition, at der hvert semester afholdes PraktikMatch mellem virksomheder og studerende på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet. Interessen for at deltage er som altid stor blandt både virksomheder og studerende.

PraktikMatch giver begge parter mulighed for at profilere sig, vurdere hinanden, og måske aftale næste skridt mod en praktikansættelse.

I det kommende efterår skal over 140 diplomingeniørstuderende fra studieretningerne Bygning og Bygningsdesign i praktik. Praktikperioden begynder d. 1. august 2019.

PraktikMatch foregår torsdag d. 11. april 2019

   

Program:

Kl. 7:45
Dørene åbner til vores Café, Incuba Pier Venue (tidl. Cafeen), på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, hvor der er kaffe og rundstykker, imens I har mulighed for en uformel snak med jeres kolleger fra andre virksomheder.

Kl. 8:15
Foredrag med Kåre Tinning, NIRAS. Emnet er ”Byggebranchens udfordringer i et ingeniørperspektiv.” Foredraget finder sted i Auditoriet (01.078), der ligger tæt på Cafe-området.

Kl. 8:45
PraktikMatch sættes i gang og forsætter frem til frokost kl. 12:00. Varigheden per samtale er 15 minutter. Yderligere informationer omkring styring af tiden, lokalitet for den enkelte virksomhed, osv., får de deltagende besked om efter tilmelding.

Hvilke specialestuderende kan du møde?

I dette semester har vi et stort hold studerende. De er fordelt på følgende specialeretninger:

55 på Bærende konstruktioner

22 på Energi og indeklima

11 på Byggeproduktion

16 på Geoteknik

21 på Infrastruktur

17 på Miljø


I deltager med det antal medarbejdere, som I finder nødvendigt for at I kan beskrive de forskellige fagretninger, specialer og opgaver i netop jeres virksomhed. Ved tilmelding bedes I give besked om, hvor mange repræsentanter, I tager med til PraktikMatch.

Velforberedte studerende

De studerende ser frem til PraktikMatch, og de møder velforberedte. De har arbejdet med at skrive en ansøgning og et CV på baggrund af profilbeskrivelser og stillingsopslag fra forskellige typer af virksomheder i branchen. De er sikkert klar med en række spørgsmål, så begge parter kan danne sig et godt indtryk af hinanden.

Deltagelse er gratis - men I investerer tiden

Det er gratis for din virksomhed at deltage, men vær forberedt på, at de studerende er interesserede i en masse omkring jeres virksomhed – især:

  • Arbejdsopgaver
  • Beskæftigelses- og karrieremuligheder
  • Løn– og ansættelsesforhold
  • Særlige udfordringer i jobbet
  • M.m.

Der bliver opstillet borde og siddepladser efter oplyst deltagerantal, og der er plads til en roll-up ved hver plads.

Tilmelding til PraktikMatch:

Send en mail til praktikkoordinator Leo Pedersen; lpe@ase.au.dk  

Har du spørgsmål? Kontakt Leo på tlf. 4189 3206.

Deadline for tilmelding er den 4. april 2019.

Find vej

Navitas
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C