Information til studerende

Ved projekt- og praktikdagen (PPDagen Navitas) har vi plads til ca. 30 virksomheder, der alle kommer for at få en snak om et muligt samarbejde med dig om projektarbejde og praktikophold. Projekt og praktikdagen afholdes på Navitas fra kl. 15.00-17.00 torsdag den 27. september 2018. Der er ingen tilmelding for studerende, du møder bare op.

Forbered dig til dagen

Herunder kan du se listen med de foreløbig tilmeldte virksomheder:

- (opdateres inden arrangementet)

Brug listen til at forberede dig på at møde virksomhederne. Læs nærmere på deres webside, undersøg deres produkter, udviklingsmetoder e.l. Skriv ned hvad du skal huske at spørge om.

Medbring dit CV og hav din profil på LinkedIn opdateret, så du kan tilføje dig til dem –eller omvendt (husk mobilen)

Hav din huskeseddel klar til One-minute-madness, så du kan sætte kryds ved de interessante virksomheder.

Virksomhederne har også forberedt sig

Virksomhederne er forberedt på, at du kan henvende dig om

  • ingeniørpraktik på 5. semester (20 ugers fuldtidsansættelse som ”ingeniør-ansat” i en virksomhed)
  • bachelorprojekter (arbejdsindsats ca. 560 timer pr. studerende pr. projekt)
  • evt. semesterprojekter
  • evt. studenterjob