Information til virksomheder

Ved projekt- og praktikdagen "PDag" har vi plads til ca. 40 virksomheder.

Det er gratis for din virksomhed at deltage, men vi opkræver et gebyr på 1.000 kr., hvis du er tilmeldt og ikke bruger din stand på dagen.

Om standen 

  • Din virksomhed får en lille stand, der består af et bord og 2 stole placeret på 2 x 1,5 m.
  • Der er ikke mulighed for at få opstillet større stande. I er velkommen til selv at medbringe en enkelt roll-up som baggrund.
  • Klargøring og opstilling af standen er tidligst muligt fra kl. 07.45 på dagen.

One-minute-madness

  • Hver virksomhed får et minut og en slide til at præsentere sig
  • Præsentationerne styres med hård hånd, så alle får præcis et minut.
  • Deadline og nærmere information for indsendelse af slide i PDF tilsendes efter tilmelding.

Hvem kan du møde

På "PDag" kan du møde nuværende ingeniørstuderende, fortrinsvis fra 4. og 6. semester, fra fire  ingeniøruddannelser på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet:

Formålet er, at kunne diskutere kommende praktikophold eller bachelorprojekter.

Praktik- og projekttyper

Overordnet vil du kunne møde studerende, der søger efter følgende typer af projekter:

Ingeniørpraktik og bachelorprojekter kan evt. være i kombination med et studenterjob i virksomheden.

 

Tilmelding og frist

 Bindende tilmelding via linket nedenfor. Bemærk, der er et begrænset antal pladser til 40 virksomheder. Tilmelding sker efter "først til mølle".

  • Tilmelding her - senest den 21. september 2018 (lukket for tilmelding)