Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aftalebetingelser for ASE

Fortrolighedsaftaler diplomingeniørstuderende

Alle aftaler af et vist omfang eller betydning mellem Ingeniørhøjskolen og en virksomhed indgås skriftligt.

De nærmere betingelser fremgår af de nedenstående vejledninger, som du kan downloade i PDF- og Word-format ved at klikke på dem:

Fortrolighedsaftale (NDA) mellem virksomhed og studerende/vejleder

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Technology Transfer Office, TTO, har udarbejdet en standardkontrakt på dansk og engelsk:

  • Fortrolighedsaftale (dansk) rev. marts 2015
    Download pdf eller word
  • Fortrolighedsaftale (engelsk) rev. marts 2015
    Download pdf eller word

Standardkontrakten i det originale format kan underskrives af begge parter, og vil derefter være gældende. Uddannelseslederen for retningen kan i dette tilfælde underskrive for AU. 

Grupper der skriver sammen, bør skrive deres navne, adresser mm. ind i samme aftale. Ellers må hverken de studerende eller vejleder dele fortrolig viden med hinanden, da man i så fald deler med ”tredje mand”, altså en der ikke er part i aftalen.

Kontrakten med alle underskrifter sendes/afleveres til Christina Kirkegaard Dose, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, lokale 03.090 ckd@ase.au.dk, som sørger for at kontrakten journaliseres og efterfølgende sendes til registrering ved TTO. 

Standardkontrakten skal ved samarbejder altid præsenteres for virksomheden som første forslag. Ønsker virksomheden at tilføje/ændre i standardkontrakten eller at benytte egen kontrakt, kontaktes ckd@ase.au.dk, som vil foranledige, at  kontrakten bliver behandlet ved TTO. Afvigelser fra standardkontrakten underskrives altid af direktør Conni Simonsen på AUs vegne.

Fortrolighedsaftaler uden AU som part

I forbindelse med kontraktindgåelser mellem studerende og eksterne virksomheder er Aarhus Universitet ikke ansvarlig for juridisk rådgivning overfor studerende.

Aarhus Universitet har under udformningen af standardkontrakten søgt at iagttage hensynet til de studerende, men de studerende er en af Aarhus Universitet uafhængig kontraktpart.