LAMU Arbejdsmiljøudvalg

Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) på Ingeniørhøjskolen består af en formand, den daglige sikkerhedsleder samt fem arbejdsmiljøgrupper, der hver består af en ledelsesrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant for de ansatte.

LAMU’s fem ledelsesrepræsentanter udpeges af direktøren, som er formand for arbejdsmiljøudvalget. De fem arbejdsmiljørepræsentanter for de ansatte vælges af de ansatte selv. Alle repræsentanter er valgt for perioden 1. marts 2015 - 28. februar 2018.

Arbejdsmiljøudvalget har til opgave at sikre, at gældende sikkerhedsregler bliver overholdt.

Udvalgets opgaver indebærer bl.a.: 

 • Opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Årlige statusrapporter
 • Instruktion af medarbejdere i gældende sikkerhedsregler

Arbejdsmiljøgrupper

De fem arbejdsmiljøgrupper, som indgår i LAMU, er:

 • Kontorer
  Denne gruppe varetager arbejdsmiljøet i Ingeniørhøjskolens kontorer på Katrinebjerg, Hangøvej og i Herning samt Ingeniørhøjskolens og ST Learning Labs kontorer på Navitas.
 • Undervisningslokaler
  Denne gruppe varetager arbejdsmiljøet i Ingeniørhøjskolens undervisningslokaler på Navitas, Katrinebjerg, Hangøvej og i Herning.
 • Laboratorier og værksteder på Navitas og Katrinebjerg
  Denne gruppe varetager arbejdsmiljøet i Ingeniørhøjskolens laboratorier og værksteder på Navitas og Katrinebjerg
 • Kemilaboratorier på Hangøvej, Navitas og i Herning
  Denne gruppe varetager arbejdsmiljøet i Ingeniørhøjskolens kemilaboratorier på Hangøvej, Navitas og i Herning.
 • Elektroniklaboratorier i Herning
  Denne gruppe varetager arbejdsmiljøet i Ingeniørhøjskolens elektroniklaboratorier i Herning.

Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget

 

 • Vakant (repræsentant for de studerende)
 • Vakant (repræsentant for de studerende)

Udvalgsmøder

2018

2017

2016

2015

2014

2013