Strategi

Visionen om flere og bedre ingeniører

Ingeniørhøjskolen har en overodnet målsætning om at uddanne flere og bedre ingeniører til erhvervslivet og derigennem bidrage til en stærkere dansk økonomi. Gode ingeniøruddannelser er en helt central forudsætning for et konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Flere

Den store udfordring handler om at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft på et arbejdsmarked, hvor ingeniørmanglen venter lige om hjørnet. Langt flere unge skal i fremtiden vælge en ingeniøruddannelse, og det kræver en helt særlig indsats omkring vejledning, rekruttering og fastholdelse.

Bedre

Samtidig skal de nyuddannede ingeniører kunne stå distancen i den globale konkurrence. De skal kunne noget andet og noget mere end for eksempel deres asiatiske kollegaer.  De skal have en knivskarp kompetenceprofil i overensstemmelse med virksomhedernes behov for innovation og videntilførsel. Ingeniørens rolle på arbejdsmarkedet er under forandring med stigende opgavekompleksitet, nye organisationsformer og outsourcing af produktion, og en af Ingeniørhøjskolens vigtigste opgaver er derfor hele tiden at være i front med modernisering af uddannelser.  

Ingeniørhøjskolens dimittender er attraktive. Mere end 85 procent finder beskæftigelse inden for det første år trods krise og økonomisk afmatning.  Det er en dimittendledighed, der ligger langt under landsgennemsnittet.

Ingeniørområdet under forvandling

Ingeniørområdet i Aarhus er under forvandling med en kraftig vækst i optag af nye studerende, en storstilet forskningssatsning og en massiv bygningsmæssig udvidelse.

Du kan læse Ingeniørhøjskolens strategi for 2015-2020 ved at trykke på linket herunder.

Du kan finde Aarhus Universitets strategi, politik og udviklingsplan ved at følge linket nedenfor.