CDIO

Ingeniørhøjskolen blev i 2010 optaget i CDIO, som er et internationalt elitenetværk for ingeniøruddannelser. Det betyder, at uddannelserne skal leve op til en række internationale kvalitetsstandarder, der sikrer høj faglighed og et stærkt anvendelsesfokus i undervisningen.

Ingeniørhøjskolen har et CDIO-developmentlab, som arbejder med at facilitere, inspirere og støtte undervisere og studerende i deres faglige og menneskelige udvikling. Alle aktiviteterne baserer sig på CDIO-konceptet og afprøvet viden fra dansk og international forskning i universitetspædagogik.

CDIO står for Conceive-Design-Implement-Operate, og karakteriserer den typiske proces for ingeniørens problemløsning.

 

 

CDIO er en pædagogisk ramme til at uddanne ingeniører der både er ansættelses- og udviklingsparate. 

CDIO står for Conceive – Design – Implement – Operate og understreger at ingeniører er skabende personer af nye, innovative produkter – det skal undervisningen støtte op om. 

CDL’s vigtigste aktiviteter er

  • Pædagogisk uddannelse af undervisere ved ASE-uddannelser - fra studerende til erfarne undervisere.
  • Igangsætning og gennemførelse af pædagogiske udviklingsprojekter i en CDIO ramme.
  • Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af pædagogisk udvikling.
  • Støtte studerende i at gennemføre deres ingeniørstudium.
  • Støtte studieudviklingsprojekter i diplom- og civil ingeniøruddannelserne.
  • Støtte udvikling af fysiske rammer i relation til CDIO.
  • Rådgivning om metoder og teknologier til studenter aktiverende læring.
  • Metodeudvikling af undervisning rettet mod en divers studenter population og diverse arbejdsdomæner.
  • Udvikling og (evt drift) af evaluering af uddannelser og undervisning.
  • Formidling af viden og information om litteratur, konferencer, kurser, netværk, projekter og andre initiativer inden for ingeniørdidaktik og universitetspædagogik - i Danmark og internationalt.