Aftagerpaneler

Funktionsbeskrivelse for aftagerpaneler

Et aftagerpanels opgave er at indgå i dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans og at bidrage til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser. I panelet indgår eksterne repræsentanter for de brancher, som den enkelte uddan­nelse giver adgang til og samarbejder med. Et aftagerpanel dækker både diplom- og civilingeniøruddannelser inden for de overordnede faglige felter. Panelet afholder mindst ét møde pr. semester. Panelets medlemmer deltager ad hoc i sparringsgrupper om konkrete tiltag.

Eksempler på emneområder, som panelet rådgiver om:

 • Udvikling af nye og eksisterende uddannelser.
 • Vurdering af faglighed i studiet og fagligt udviklingsbehov
 • Videndeling og kompetenceudvikling (fx gæstelærere, efteruddannelse på ASE)
 • Udvikling af samarbejde (fx praktik, projekter, mentorordninger, studiejobs etc.)
 • Udformning af dimittendundersøgelser, behovsanalyser etc.

Aftagerpaneler for ingeniøruddannelser

Aftagerpanelet for Bioteknologi, Kemi, Kemi og bioteknologi

 • Søren Kristiansen, LEGO. Ib Winckelmann, Cheminova. Charlotte Poulsen, Dupont-Danisco. Ole Sinkjær, Krüger. Per Overgaard Pedersen, Aarhus Vand
 • Kontaktperson: Keld Lars Bak

Aftagerpanelet for Bygningsteknik, Bygningsdesign, Byggeri

 • Lars Schrøder (formand), Aarhus Vand. Frank Jensen, Søren Jensen. Flemming Kristensen, Orbicon. Peter Rantil Smith, MT Højgaard. Karl Erik Skovgaard Jensen, SWECO. Kaare Tinning, Niras.
 • Kontaktperson: Claus Glavind

Aftagerpanelet for Elektronik, IKT, Computerteknologi, Elektroteknologi

 • Kim Rishøj, SoundFocus ApS. Thorkild Kvisgaard, Grundfos. Brian Gottorp Jeppesen, Mjølner Informatics. Jan Aagaard, Deif A/S. Per Egedal, Siemens. Erik K. Rønhøj, Terma. Jesper Ballegaard, Systematics. Michael Ebbesen, Kamstrup
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Elektrisk energiteknologi

 • Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen. Jan Aagaard, Deif A/S. Finn Jensen, Grundfos Holding A/S. Steffan Hansen, Siemens. Asger Illum, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S. Rene Balle, KK Wind Solutions. Hans Chr. Olesen, DIS.
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Maskinteknik, Mekanik

 • Nicolai Tolstrup, Kirkholm Maskiningeniører A/S. Esben Ihler Søndergaard, LEGO. Søren Steffensen, LM Windpower, Jakob Vernersen, Grundfos, Jan Dorn Johansson, TERMA. Arne Bjerring, VARO.
 • Kontaktperson: Helle Wivel

Aftagerpanelet for Sundhedsteknologi, Biomedicinsk teknologi

 • Mogens Ravn, Nordisk Røntgen Teknik A/S. Carsten Riis, Region Midt. Philip Weng, Cook Medical. Henrik Søgaard, Ohmatex. Margit Kristensen, MTIC. Jens Maigaard, Consulting Service CGI Denmark. Bjørn Knud Andersen, Medicom Innovation Partner. Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus Kommune. Henrik Steen Hansen, DXC Technology.
 • Kontaktperson: Bente Besenbacher

Sammensætning af panel

Et panel består af 5-8 eksterne medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Sammensætningen skal tilgodese, at både det overordnede perspektiv på virksom­hedens strategi og fremtidige behov for arbejdskraft og den direkte kontakt til nye dimittender er repræsenteret. Sammensætningen skal endvidere sikre, at forskellige virksomhedsstørrelser og –typer er repræsenteret (offentlig, privat, rådgivning, produktion, forskning og udvikling, uddannelsesinstitutioner for videreuddannelse, interesseorganisationer etc.).

Uddannelsens uddannelsesansvarlige er formand for panelet. Hvis et panel dækker flere uddannelser, er alle uddannelsesansvarlige medlemmer. Udviklingschefer er også medlem af udvalget. Øvrige undervisere og studenterrepræsentanter fra uddannelsesudvalg indkaldes ad hoc.