Om Ingeniørhøjskolen

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er forankret i tre organisatoriske enheder: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE), Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) og AU Herning (AUHE).

Aarhus Universitet og dækker med i alt 11 diplomingeniøruddannelser og 9 civilingeniøruddannelser undervisning inden for alle klassiske ingeniørfaglige discipliner.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen er en selvstændig enhed på Aarhus Universitet, som fokuserer på at skabe diplomingeniøruddannelser af høj kvalitet. Højskolen er optaget i det internationale elitenetværk for ingeniøruddannelser CDIO og skal leve op til en række kvalitetsstandarder, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og et stærkt erhvervsrettet fokus.

Alle udviklings- og forskningsaktiviteter samt udbud af civilingeniøruddannelserne er samlet i Institut for Ingeniørvidenskab (ENG), og et tæt samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen og Instituttet sikrer, at ingeniøruddannelserne er baseret på verdensklasseforskning, den nyeste viden og de nyeste teknologier. Ingeniørhøjskolen har i alt cirka 2.500 studerende.

En særlig studiemodel

Ingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet følger en særlig studiemodel. Alle nye studerende starter på en diplomingeniøruddannelse, som varer 3½ år, inkluderer et semesters praktikophold og er fuldt professionsrettet. Herefter kan de vælge at læse videre på en toårig kandidatoverbygning til civilingeniør. Det er med til at sikre, at alle vores nyuddannede ingeniører på både bachelor- og kandidatniveau kan omsætte teknisk videnskab til værdiskabende løsninger for det omgivende samfund fra dag ét på arbejdsmarkedet.

Et videnområde i vækst

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er i vækst med en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er uddannelses- og forskningsaktiviteterne spredt på flere forskellige adresser i Aarhus, Herning, Foulum ved Viborg og Bygholm ved Horsens.

Alle aktiviteter inden for elektronik, IKT, elektrisk energiteknologi og sundhedsteknologi er beliggende på Katrinebjerg i Aarhus, og aktiviteter inden for bygnings- og anlægsteknik samt maskin- og materialeteknologi er samlet i det nye ingeniørdomicil, Navitas, på de Bynære Havnearealer i Aarhus. Aktiviteterne inden for bio- og kemiteknologi er samlet på Hangøvej.

Disse nye videnmiljøer skal bidrage til at styrke en fremvoksende teknologiklynge i Aarhus og sikre en fortsat positiv erhvervsudvikling i regionen.