Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen er en selvstændig enhed på Aarhus Universitet forankret i AU Engineering, som fokuserer på at skabe diplomingeniøruddannelser af høj kvalitet. Ingeniørhøjskolen er optaget i det internationale elitenetværk for ingeniøruddannelser CDIO og skal leve op til en række kvalitetsstandarder, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og et stærkt erhvervsrettet fokus.

Alle udviklings- og forskningsaktiviteter ved Ingeniørhøjskolen foregår i tæt samarbejde med virksomheder samt forsknings- og vidensinstitutter. Ingeniøruddannelserne er baseret på den nyeste viden og de nyeste teknologier. Ingeniørhøjskolen har i alt cirka 2.500 studerende.

Diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen tager 3½ år og udbydes af Aarhus Universitet i Aarhus og Herning. Den er erhvervsrettet og åbner dermed dine døre for et arbejdsmarked, hvor du kommer til at bringe din viden om teknologi i spil inden for mange forskellige felter. Som diplomingeniør er du i stand til at skabe løsninger på konkrete udfordringer til gavn for virksomheder og samfund. Som diplomingeniør er det også muligt at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under din uddannelse har valgt bestemte kurser.  Ingeniørhøjskolen udbyder desuden adgangskursus til ingeniøruddannelserne og forskellige suppleringskurser.

Et videnområde i vækst

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er i vækst med en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er uddannelses- og forskningsaktiviteterne spredt på flere forskellige adresser i Aarhus, Herning og Foulum.

Aktiviteter inden for elektronik, IKT, elektrisk energiteknologi og sundhedsteknologi er primært beliggende på Katrinebjerg i Aarhus, og aktiviteter inden for bygnings- og anlægsteknik samt maskin- og materialeteknologi er samlet på Navitas, på de Bynære Havnearealer i Aarhus. Aktiviteterne inden for bioteknologi og kemi er samlet på Hangøvej i Aarhus.


Disse videnmiljøer skal bidrage til at styrke en fremvoksende teknologiklynge i Aarhus og sikre en fortsat positiv erhvervsudvikling i regionen.

AU Engineering - Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen er en del af AU Engineering. Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er forankret i to  organisatoriske enheder: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) og Institut for Ingeniørvidenskab. AU Engineering udbyder samlet set følgende uddannelser: Diplomingeniør, Civilingeniør (bachelor) og Civilingeniør (kandidat) inden for alle klassiske ingeniørfaglige discipliner.