Om Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen er en selvstændig enhed på Aarhus Universitet forankret i AU Engineering, som fokuserer på at skabe diplomingeniøruddannelser af høj kvalitet. Ingeniørhøjskolen er optaget i det internationale elitenetværk for ingeniøruddannelser CDIO og skal leve op til en række kvalitetsstandarder, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og et stærkt erhvervsrettet fokus.

Alle udviklings- og forskningsaktiviteter ved Ingeniørhøjskolen foregår i tæt samarbejde med virksomheder samt forsknings- og vidensinstitutter. Ingeniøruddannelserne er baseret på den nyeste viden og de nyeste teknologier. Ingeniørhøjskolen har i alt cirka 2.500 studerende.

Diplomingeniør og/eller civilingeniør

Diplomingeniøruddannelserne udbydes af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. En diplomingeniør­uddannelse varer 3½ år og inkluderer et semesters praktikophold. Når de studerende har afsluttet diplomingeniøruddannelsen kan de vælge at få job som ingeniør eller at læse videre på en toårig kandidatoverbygning til civilingeniør. Ingeniørhøjskolen udbyder desuden adgangskursus til ingeniøruddannelserne og forskellige suppleringskurser.

Et videnområde i vækst

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er i vækst med en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er uddannelses- og forskningsaktiviteterne spredt på flere forskellige adresser i Aarhus, Herning og Foulum.

Aktiviteter inden for elektronik, IKT, elektrisk energiteknologi og sundhedsteknologi er primært beliggende på Katrinebjerg i Aarhus, og aktiviteter inden for bygnings- og anlægsteknik samt maskin- og materialeteknologi er samlet i det nye ingeniørdomicil, Navitas, på de Bynære Havnearealer i Aarhus. Aktiviteterne inden for bioteknologi og kemi er samlet på Hangøvej i Aarhus.


Disse videnmiljøer skal bidrage til at styrke en fremvoksende teknologiklynge i Aarhus og sikre en fortsat positiv erhvervsudvikling i regionen.

AU Engineering - Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen er en del af AU Engineering. Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er forankret i to  organisatoriske enheder: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) og Institut for Ingeniørvidenskab. AU Engineering udbyder samlet set følgende uddannelser: Diplomingeniør, Civilingeniør (bachelor) og Civilingeniør (kandidat) inden for alle klassiske ingeniørfaglige discipliner.