Om Ingeniørhøjskolen

AU Engineering - Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen er en del af AU Engineering. Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er forankret i tre organisatoriske enheder: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE), Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) og AU Herning (AUHE). Aarhus Universitet udbyder følgende uddannelser: Diplomingeniør, Civilingeniør (bachelor) og Civilingeniør (kandidat) inden for alle klassiske ingeniørfaglige discipliner. Læs mere om AU Engineering.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Ingeniørhøjskolen er en selvstændig enhed på Aarhus Universitet forankret i AU Engineering, som fokuserer på at skabe diplomingeniøruddannelser af høj kvalitet. Ingeniørhøjskolen er optaget i det internationale elitenetværk for ingeniøruddannelser CDIO og skal leve op til en række kvalitetsstandarder, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og et stærkt erhvervsrettet fokus.

Alle udviklings- og forskningsaktiviteter ved Ingeniørhøjskolen foregår i tæt samarbejde med virksomheder samt forsknings- og vidensinstitutter. Ingeniøruddannelserne er baseret på den nyeste viden og de nyeste teknologier. Ingeniørhøjskolen har i alt cirka 2.500 studerende.

Diplomingeniør og/eller civilingeniør

Diplomingeniøruddannelserne udbydes af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. En diplomingeniør­uddannelse varer 3½ år og inkluderer et semesters praktikophold. Når de studerende har afsluttet diplomingeniøruddannelsen kan man vælge at få job som ingeniør eller at læse videre på en toårig kandidatoverbygning til civilingeniør.

Et videnområde i vækst

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er i vækst med en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er uddannelses- og forskningsaktiviteterne spredt på flere forskellige adresser i Aarhus, Herning og Foulum.

Aktiviteter inden for elektronik, IKT, elektrisk energiteknologi og sundhedsteknologi er primært beliggende på Katrinebjerg i Aarhus, og aktiviteter inden for bygnings- og anlægsteknik samt maskin- og materialeteknologi er samlet i det nye ingeniørdomicil, Navitas, på de Bynære Havnearealer i Aarhus. Aktiviteterne inden for bio- og kemiteknologi er samlet på Hangøvej i Aarhus.

 


Disse nye videnmiljøer skal bidrage til at styrke en fremvoksende teknologiklynge i Aarhus og sikre en fortsat positiv erhvervsudvikling i regionen.