Teknik- og teknologidag for gymnasielærere 2017

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet inviterer til teknik- og teknologidag for gymnasielærere onsdag den 8. november 2017. Arrangementet foregår på Navitas på Inge Lehmanns Gade 10 ved Aarhus Ø.

På dagen vil vi gerne give et indtryk af forskningen og koblingen til de forskellige naturvidenskabelige kompetencer og anvendelsen af nye teknologier. Endvidere vil fagkonsulenterne give sidste nyt fra ministeriet om bl.a. nye vejledninger. Senere på dagen vil vi præsentere et tilbud om flerfaglige under-visningsforløb til gymnasielærere, der kan foregå i et samspil mellem aktiviteter på gymnasiet og på ingeniørhøjskolen.

Med arrangementet vil vi gerne give inspiration til undervisningen i f.eks. teknologi, teknikfag, flerfaglige  forløb og synliggøre ingeniøruddannelserne.

Onsdag den 8. november 2017, kl. 09.00-16.00

PROGRAM:

09.00-09.15 
Velkomst og kaffe


09.15-12.00

09.15-10.10:
Naturvidenskabelig viden og forskning i fx tektonik
v. Professor Poul Henning Kirkegaard, Ph.d ved Institut for Ingeniørvidenskab

10.10-11.00:
Hvad siger forskningen om bygningers rolle i fremtidens energisystem
v. Lektor, Ph.d, Steffen Petersen ved institut for ingeniørvidenskab

11.00-11.50:
Hvad er matematik?
En idé til et flerfagligt undervisningsforløb, der eksemplarisk viser, hvordan en matematisk model kan afprøves i laboratoriet og efterfølgende diskussion af selvfølgeligheden i anvendelsen af matematikken
v. Lektor,  Cand. scient. et art. Jan Petersen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

11.50-12.30:
Virtuel  (VR)  og  Augmented (AR) reality i undervisningen
v. Lektor, ingeniør, Aage Birkkjær Lauritsen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet


12.30-13.15
Frokost


13.15-14.15 
Nyt  fra ministeriets fagkonsulenter

14.15-15.00
Om online undervisning ved adgangskurset til ingeniøruddannelserne

v. chefkonsulent Hans Jørgen Hansen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

15.00-15.15
Studerende fra ingeniørhøjskolen fortæller om forløb med gymnasieelever

15.15-15.45
Nye tilbud til gymnasierne
v. chefkonsulent Hans Jørgen Hansen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

15.45-15.55
Brainstorm om mulige temaforløb, som er relevante for gymnasierne