Wireless Connectivity

Det er en generel trend i samfundet at alt skal forbindes trådløst til internettet (IoT) og det giver en del udfordringer for specielt de brancher, som traditionelt ikke har inkluderet trådløs kommunikation i deres produkter, såsom byggebranchen, fabrikation og produktion, elektronik i hjemmet, o.s.v.

Man kan i dag købe færdige trådløse modems, som blot skal tilsluttes en microcontroller og en antenne. I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt for at etablere en trådløs forbindelse, men det vil sjældent give den optimale data-rate, rækkevidde og strømforbrug.

Hvis man ikke har en grundlæggende forståelse for kompleksiteten bag trådløs kommunikation og er i stand til selv at specificere, designe og teste et trådløst kommunikationssystem og antenne, så vil man først opdage eventuelle performance-problemer, når produktet er kommet på markedet, og da vil det ofte være meget omkostningstungt eller direkte umuligt at rette op på fejlen.

Et ikke optimalt trådløst kommunikations design viser sig oftest ved,

  • at der er dårlig forbindelse i dele af en bygning
  • at det kun er 90% af løberne til et motionsløb der får registreret deres tid
  • at der er dårlig forbindelse i udkantsområderne
  • at data-raten er for lav
  • at batterilevetiden er for lav

Inden for dette fokusområde vil vi understøtte alle faserne i design af trådløs kommunikation fra specifikation, design, prototype, laboratorietest til field-test via uddannelse og forskning.

Personer tilknyttet fokusområdet Wireless Connectivity

Forsknings og udviklingsaktiviteterne er målrettet indenfor wireless connectivity og der er specielt fokus på de standarder, der supporterer IoT, herunder LoRa, WiFi, Bluetooth og ZigBee.