Software Engineering

ASE samarbejder med eksterne samarbejdspartnere i erhvervslivet om at vælge teknologier, og indføre processer og discipliner med henblik på at udvikle god, tidsvarende software.

ECE holder løbende øje med nye teknologier og procesmodeller, overvejer tilpasning af discipliner og får øje på nye discipliner og integrerer dem i undervisningen og erhvevsrettede projekter.

Hvad er Software Engineering?

Software Engineering som arbejdsområde på ASE kan med god tilnærmelse siges at dække IEEE's definition fra 2010:

The application of a systematic, disciplined and quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software.

Vores forståelse af Software Engineering kan beskrives som 3-kanten Processer-Discipliner-Teknologier.

Teknologier er måder som produkter kan bygges på. Indenfor Software Engineering er de karakteriseret ved at udvikle sig hurtigt. Den gode softwareingeniør skal vælge og anvende de relevante teknologier, og kunne sætte sig ind i nye, så de kan vurderes.

Processer drejer sig om, hvordan man organiserer det ingeniørmæssige arbejde. De er også i rivende udvikling. Den gode softwareingeniør skal vælge og tilpasse en proces, der lægger den relevante vægt på økonomi, tidshorisonter, fleksibilitet og kvalitetskrav i de givne rammer for et ønsket softwareprodukt.

Disciplinerne er kernen i det ingeniørmæssige arbejde. De giver metoder og værktøjer til at arbejde sig systematisk fra ide til færdigt softwareprodukt. Dermed er det den del, der er mest stabil i den omskiftelige verden, der udgør Software Engineering. Den gode softwareingeniør kan bruge disse til at vurdere og tilpasse teknologier og processer.

Alle 3 områder påvirker hinanden. Fx kan nye processer omstrukturere hvordan og hvornår der udføres test af softwaren, men en proces, hvor test ikke er tænkt ind, vil være dårlig Software Engineering. Én ny teknologi kan gøre det lettere at teste, en anden gør det sværere. Vælges af andre årsager den sidste, må man tilpasse proces og discipliner, så man igen opnår god Software Engineering.

Software Engineering i ASE

ASE uddanner ingeniører, der kender relevante, nye teknologier, men som samtidig har viden og kunnen fra de andre støttepiller Processer og Discipliner, så de kan træde hurtigt ind i et udviklingsteam i en moderne virksomhed. De har et godt fundament til at både at udvikle sig selv som softwareingeniører, og til at bidrage til virksomhedens fortsatte udvikling.

Vores studerende får erhvervserfaring gennem det obligatoriske praktikforløb og deres afsluttende bachelorprojekt.

Samarbejdet med erhvervslivet bidrager med erfaringer med nye teknologier og processer. Disse integrerer vi løbende i undervisningen.