Robot Technology

Robotteknologi er et bredt, interdisciplinært fagligt område. ASE ECE’s fokus ligger hovedsageligt på områder såsom vision teknologi, robot motion planning / navigation og robot system integration.

Robotteknologi er uddannelsesmæssigt stærkt forankret i ASE ECE i diplomingeniør fag med emner som generel robotprogramming, robot kinematik, autonome mobile robotter, vision teknologi og motion planning / navigation for såvel autonome mobile robotter som robot arme. I bachelorprojekter udvikles ofte robotsystemer, som f.eks. et exoskelet til rehabilitering, robot manipulatorer til telemedicinske løsninger eller droner til monitorering af elnettet. Projekterne foregår oftest i samarbejde med erhvervslivet.

ASE ECE ønsker fremadrettet at styrke samarbejdet med industrien og forskningsmiljøerne indenfor de eksisterende former (primært praktikophold og bachelorprojekter), men også at udbygge samarbejdet med konkrete udviklingsprojekter i samarbejde mellem ansatte ved ASE og virksomheden. Der vil ofte kunne søges om eksterne midler til denne videns overførsel.