Regulering

Reguleringsteknikken er i sin natur tværfaglig, og på Elektronik og computerteknologi på Ingeniørhøjskolen Aarhus Univeristet (ASE/ECE) samarbejder vi med studieretningerne bioteknologi, kemi, bygningsteknik og maskinteknik.

Reguleringsteknikken er grundelementet i en lang række produkter, processer, produktioner og industri 4.0, hvor computer og automation går nye veje med ”machine learning algorithms”, kommunikation og samarbejde i ”internet of things”.

Uddannelsesmæssigt er reguleringsteknikken stærkt forankret i ASE/ECE - grundfagene og suppleres af specifikke kurser i klassisk analog /digital regulatordesign såvel som adaptiv deterministisk regulering baseret på analog / digital tilstandsbeskrivelse.

Intelligente systemer baserer sig på kybernetikkens beskrivelse af dynamik og systemforståelse, hvorfor modeldannelse har en betydelig vægt i fagene.

I proces industrien skønnes 95 % af alle regulatorer at være af typen PID, der overvejende benytter sig af heuristiske indstillingsmetoder. Derfor fokuseres yderligere på strukturerede systemanalytiske designmetoder til opnåelse af specifikke statiske- og dynamiske egenskaber baseret på matematiske modellering af systemet.

Regionen har et stort antal store-, mellem- og små virksomheder, hvor reguleringstekniske løsninger er produktets kerneydelse, og der efterspørges grundlæggende forståelse af fysiske systemers dynamik, digitale realiseringer og systemanalytiske metoder.

Reguleringsteknikken på ASE/ECE søger at bidrage væsentligt hertil, og yderligere styrke samarbejdet med industrien og forskningsmiljøerne indenfor de eksisterende former (primært praktikophold og bachelorprojekter), men også at udbygge samarbejdet ved konkrete udviklingsprojekter i et samarbejde mellem ansatte ved ASE og virksomheden. Der vil ofte kunne søges om eksterne midler til denne videns overførsel.