Persistering og netværktransport af data

Persistering af data omfatter brugen af databaser og er et vigtigt grundelement i udviklingen og driften af software og it-systemer.

Opsamling, behandling og udveksling af data er funktioner, der typisk udføres via brug af en eller flere databaser, på af mange forskellige brugssituationer, og med datamængder, som spænder fra få dataelementer bag en lille hjemmeside til ”Big Data” i forbindelse med en omfattende industriproduktion.

En databases udformning og opbygning bestemmes af den sammenhæng databasen bruges i.

Adgangsvejen til databaser har afgørende betydning for, hvorledes en database bruges eller kan bruges. Databaser er typisk udført som en eller flere servere, med adgang via et netværk. 

 Persistering og netværkstransport af data favner over hele forløbet med at bestemme, hvilke data der skal gemmes, disse datas indbyrdes sammenhæng og omfang, samt hvorledes systemet, der arbejder med data, skal kunne gemme, hente og ændre data.

På ASE ECE omfatter undervisning i og arbejde med persistering og netværkstransport af data:

  • Analyse af hvilken databaseteknik samt databaseserver platform der skal anvendes. Polyglot persistens med SQL og NoSQL databaser som relationelle database, dokumentdatabaser, grafdatabaser, tabeldatabaser og key-valuedatabaser.
  • Anvendelse af teknikker i konkrete applikationer, eksempelvis Web og Smartphone apps, administrative systemer, realtidsovervågning samt IOT/IIOT med Big Data.
  • Analyse og modellering af data i forhold til behov for persistering. Persistensmodel: OO og/eller ER.
  • Analyse og anvendelse af forbindelsestyper til databaser. Protokolagnostik i form af åbne eller generiske protokoller/API’er, herunder overføringsdataformater som binær, JSON og/eller XML.
  • System- og softwarearkitektur omkring databaser. Systemarkitekturer som, Client/Server, Cloud Computing og Microservice med specifikke API’er eller softwarearkitekturer som Repository og Unit of Work mønstre.
  • Udviklingsværktøjer for og software-frameworks, eks. ORM framework, til databaser.
  • Metoder som understøtter en agil udvikling og vedligeholdelse af databaser og tilhørende applikationer/it-systemer.