Mobile Computing and IoT

 

Mobile Computing og IoT (Internet of Things) dækker over et sammenspil af teknologier og kommunikerende enheder som væver sig ind i stort set alle elementer af vores hverdag og danner fundamentet for nye og mere intelligente IT systemer. Med en bred vifte af kompetencer og erfaring indenfor software og hardware er ASE ECE godt rustet til at udforske den næste bølge af computersystemer. Som spydspids i denne indsats har vi etableret et unikt eksperimentelt miljø, ORBIT Lab, hvor vi sammen med studerende, forskere og industripartnere arbejder sammen om at omsætte den nyeste udvikling og forskning til praktiske løsninger og ny viden.

 

Internet of Things

Over de seneste årtier har vi været vidne til en række revolutionerende paradigmeskift indenfor IT, hvor anvendelse af computere har bevæget sig fra store centrale systemer (mainframes), over personlige stationære PC’ere til distribuerede, mobile og indlejrede systemer. Computere er nu tæt vævet ind i stort set alle elementer af vores dagligdag, og IoT (Internet of Things) er blevet det populære udtryk for den nær-fremtid hvor stort set alle apparater lige fra små sensorer i hjemmet til biler, bygninger og hele byer bliver connected og i samspil muliggør nye og mere intelligente løsninger.

Mange af visionerne og principperne for denne udvikling er grundlagt indenfor det der akademisk betegnes som ubiquitous computing eller pervasive computing - hvad der på dansk ofte kaldes ”IT i alt”. Det er en meget vidtspændende område, og bag det ligger stor interdisciplinært faglighed der trækker på både nye og ældre forskningsfelter som: mobile computing, distribuerede systemer, connectivity, trådløse netværk, HCI (Human-Computer Interaction), cloud computing, sensorteknologi, indlejrede systemer, context-awareness, machine learning og AI.

Forbundne Intelligente Enheder

Et af de største paradigmeskift og en af de bærende platforme for udbredelsen af ’smarte’ allestedsnærværende IT applikationer har uden tvivl været personlige mobile enheder i form af smartphones og tablets. De har med internettet og sociale medier fundamentalt ændret verden på ganske få år og formået at ramme store dele af jordens befolkning. Som den dominerende platform lige nu, vil mobile applikationer (native eller web) også stadig være én af primære grænseflader til at bruge, styre og konfigurere IoT løsninger.

Udover de gængse platforme som desktop/laptop, mobil og web vil brugergrænsefladerne også i langt større grad inkludere interaktive armbånd, ure, højtalere, og andre ”smarte” produkter der kommer på markedet i en lind strøm anført af store tech virksomheder. Hvad der bredt kan benævnes som Smart Connected Products. Herudover udbredelse af nye interaktionsparadigmer som Virtual reality (VR) og Augmented Reality (AR) giver nye vinduer ind i det netværk af intelligente enheder som omgiver os.

Applikationer

Resultaterne fra det krydsfelt af teknologi of forskning som mobile/ubiquitous computing og IoT udgør spiller en central rolle i mange af de innovations- og digitaliserings processer som foregår i alle sektorer af samfundet. Anvendelsesmulighederne er som teknologien: allestedsnærværende. Eksempler på ofte fremhævede områder der gerne påføres prefixet ’smart’ eller ’intelligent’ er: hjemmet, sundhedsvæsenet, transportsektoren, energisektoren, byer og produktion. Forventningerne er store og motivationen for at være med på bølgen ligeså, ikke mindst fordi der indenfor de sidste år er talrige eksempler på hvordan nystartede virksomheder har formået at ”disrupte” etablerede brancher ved at udnytte teknologien og skabe nye forretningsmodeller.

Det betyder både at vi igen må gentænke måden vi tænker og anvender IT på, og ikke mindst hvordan vi designer, implementerer og drifter skalerbare, robuste, sikre og brugervenlige systemer.  De nye muligheder og løsningstyper stiller også nye krav til hvordan slutbrugere interagerer med disse systemer; både direkte gennem brugergrænseflader men også i opsætning, konfiguration og vedligeholdelse.  Derfor er UX (user experience) og HCI også vigtige aspekter i vores arbejde på området.

Kompetancer

Selvom mobile/ubiquitous computing og IoT i høj grad omhandler fremtidens IT systemer bygger det stadig på mange klassiske discipliner hvor vi kan trække på en stor palette af erfaring og kompetencer i ASE ECE indenfor elektronik, indlejrede systemer og software Engineering. Samtidig stiller kompleksiteten og kombinatorikken i disse løsninger også helt nye krav til viden og færdigheder for ingeniører der skal bygge disse systemer. Derfor er det et fokus område for ASE ECE at være med på fronten af udviklingen og på bedste vis ruste vores studerende til den teknologiske verden de kommer ud i.

Vi har etableret et unikt eksperimentelt laboratorium og miljø, ORBIT Lab, hvor vi sammen med studerende, forskere og industripartnere samarbejder om at skubbe rammerne for hvad der kan lade sig gøre med disse teknologier. Se flere detaljer på ORBIT Lab. Her deltager vi også aktivt i en række interdisciplinære samarbejder både med andre institutter på AU, og eksternt med industri, offentlige organisationer og andre universiteter.

Følgende er eksempler på konkrete emner og problemstillinger vi arbejder med indenfor emnet:

 • The interconnectedness and sharing of data across devices in real-time
 • Optimization of resource usage on limited devices, e.g. networking, battery or memory.
 • Build interoperable systems for multiple platforms and operating systems
 • Cross-platform development strategies and tools, including test and deployment
 • Architectures and design patterns for
 • Leveraging networks, cloud computing and APIs
 • How can applications be designed, implemented and tested across a broad range of device types / OS versions
 • Context-awareness
 • Ubicomp / pervasive computing architectures and paradigms for user interaction

Kontakt

Kasper Løvborg Jensen

IngeniørdocentIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Software Engineering
M
H bygn. 5125
P +4593508282
P +4593508282

Samarbejde

Samarbejde omkring Mobile Computing and IoT:

 • Til virksomheder
 • Til forskere
 • Til studerende