Medical Devices

Udviklingen af medicinsk udstyr er et område, som er kendetegnet ved særdeles store og strenge krav til dokumentation og sikkerhed. Området er komplekst og styres i Europa via “Medical Device Regulation”, som udstikker flere hundrede krav til udviklingen af medicinsk udstyr, herunder kvalitetssikring, risikostyring, biokompatibilitet, sterilitet og meget mere.

Fremtidens velfærdsteknologiske løsninger fordrer imidlertid også gode IT-mæssige kompetencer indenfor App udvikling, telemedicin, IT-sikkerhed, IoT samt mere hardwaremæssige færdigheder indenfor elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), instrumentering og målesikkerhed samt signalanalyse.

Påkrævede regulatoriske kompetencer i forbindelse med udvikling af medicinsk udstyr

På Ingeniørhøjskolen undervises derfor intensivt indenfor disse felter, meget gerne i samarbejde med erhvervslivet. Således byder vi meget gerne gæsteforelæsere indenfor disse ekspertområder velkomne, men gennemfører også særdeles gerne samarbejdsprojekter med virksomheder, både gennem praktikophold, men også bachelorprojekter, semesterprojekter mv. Læs mere under Erhvervssamarbejde til højre.

Vores faglige profil er yderligere uddybet i linket med uddannelsesaktiviteter til højre.