Interaktive Brugergrænseflader og User Experience

En af de helt afgørende faktorer for software og hardware produkters succes I markedet I dag er hvorvidt de kan levere en god brugeroplevelse. Denne brugeroplevelse betegnes ofte med det holistiske begreb UX (User Experience), og dækker over en række aspekter inklusive ergonomi og brugervenlighed/usability.

På ASE ECE arbejder vi både i undervisningen og i vores forsknings- og udviklingsprojekter med en bred palette af IT platforme, der spænder både fra rene software applikationer til indlejrede systemer. Langt de fleste har interaktive brugergrænseflader som er tiltænkt enten direkte slutbrugere eller andre personer som skal konfigurere og vedligeholde systemerne. Det er vigtigt at vi som ingeniører har en forståelse for hvordan vores valg i design og implementering påvirker brugeroplevelsen, også selvom brugerne kun interagerer direkte med en lille del af hele systemet.

Øget fokus på UX er også affødt af den hastige udvikling indenfor computerteknologi - særligt drevet af innovation indenfor indlejrede og mobile computere – som har medført nye muligheder for interaktive systemer. Vi er gået fra klassiske systemer med command line interfaces (CLI) over keyboard + mus grafiske brugergrænseflader (GUI) til multimodale systemer med nye interaktionsparadigmer såsom multi-touch gestures, talegenkendelse, adaptive brugergrænseflader der udnytter brugerens kontekst, såsom location i mobile systemer. Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) finder vej ud i mange nye applikationer og repræsenterer helt nye muligheder og udfordringer i mange domæner.

I ASE ECE arbejder vi med UX og interaktive brugergrænseflader både på det konceptuelle og det praktiske plan.

Konceptuelt, er det vigtigt med en forståelse for de underliggende principper og retningsliner for at opnå en god brugeroplevelse i den givne kontekst et system skal virke. Erfaringer fra forskning i Human-Computer Interaction og praktisk anvendelse i industrien kan omsættes til guidelines og best practises for interaktionsdesign og brugerinvolvering i design og udviklingsprocessen.  

Det betyder både et hensigtsmæssigt og gennemtestet design samt et performant system der på optimal vis udnytter den teknologiske platform. Dette kræver på det praktiske plan viden om effektiv implementering af UI komponenter og forståelse for hvordan disse spiller sammen med underlæggende frameworks og operativsystemer.

I ASE ECE arbejder vi med

  • Principper for design og implementering af interaktive brugergrænseflader baseret bade på viden om underliggende teorier fra HCI(Human-Computer Interaction) samt tidsvarende design guidelines.
  • Grafiske brugergrænseflader til desktop, web og mobile systemer – herunder responsivt design.
  • Natural User Interfaces (NUIs) hvor brugerenes interaktion ikke sker gennem kommandolinie eller GUI men fx talegenkendelse, gestures, eller fysiske/tangible interfaces.
  • Virtual reality.
  • Augmented reality.
  • Design af UI for indlejrede systemer.
  • Cross platform udvikling af UI.
  • Teknikker og metoder til bruger-centreret design, brugerinvolvering og participatory design.

Kontakt

Kasper Løvborg Jensen

Ingeniørdocent
M
H bygn. 5125
P +4593508282
P +4593508282