Energy system integration

Foto: Siemens.com

Energy system integration forbinder og optimerer vedvarende ”elektriske” energisystemer og produkter under anvendelsen af moderne datasystemer på alle niveauer i energisystemet.

Fremtidens energisystem

Danmark skal som det første land have en 100 procent bæredygtig energiforsyning i 2050. Det er en helt unik vision, som kræver, at vi bliver bedre til at integrere for eksempel sol, vind, brint og biomasse i vores elektriske system. Inklusive energilagring i form af f.eks. termiske energilager, batterier etc. Danske ingeniører vil blive frontløbere i denne omstilling i de kommende år.

For at kunne sikre fremtidens elektrisk energiforsyning er der behov for en stærk indsats især på integrationen af de nye energiformer, systemer og produkter. Elektrisk energiteknologi vil være omdrejningspunktet for fremtidens energiløsninger.  

Omskiftningen af energisystemet, fra et central top-down system til et matrix-system på energiområdet, med producenter, energiforsyning og forbrug på alle niveauer også betegnet som Internet of Energy, kræver mange nye innovationer og løsninger.   

Vindkraft er allerede i dag den billigste energiform og en 100 % energiforsyning med vedvarende energi er muligt i Europa. Teknologier til denne omstilling er til stede men mangler integrationen af de nye produkter og løsninger især på systemniveauet.

Fremtidens energisystem vil bestå af mange forskellige energikilder på alle niveauer af el-systemet.

 • Vindkraftværker
 • Solarkraftværker
 • Biogasanlæg
 • Vandkraftsystemer
 • Energi lagringssystemer

Der er et stort behov for at sikre integrationen af de nye energisystemer i el-systemet med tilhørende:

 • Ændring i Infrastrukturen
 • Tilpasning af markedsmekanismen
 • Systemydelser fra de nye energiformer
 • Anvendelse af nye datasystemer

Læs mere om Energy system integration

Kontakt

Björn Andresen

Ingeniørdocent
M
H bygn. 5125
P +4593508115
 • Uddannelser
  • xxx
 • Kompetencer
  • xxx
 • Kurser
  • xxx

 • Uddannelser
  • xxx
 • Kompetencer
  • xxx
 • Kurser
  • xxx

Kontakt

 • Uddannelser
  • xxx
 • Kompetencer
  • xxx
 • Kurser
  • xxx

Kontakt

 • Uddannelser
  • xxx
 • Kompetencer
  • xxx
 • Kurser
  • xxx