Embedded Systems

ASE ECE råder over en lang række MCU og kommunikations evaluation boards fra førende chip producenter.

ASE ECE ønsker fremadrettet at styrke samarbejdet med industrien og forskningsmiljøerne indenfor de eksisterende former (primært praktikophold og bachelorprojekter), men også at udbygge samarbejdet med konkrete udviklingsprojekter i samarbejde mellem ansatte ved ASE og virksomheden. Der vil ofte kunne søges om eksterne midler til denne videns overførsel.