Embedded Systems

Indlejrede systemer findes i apparater der dækker fra simple consumer-elektronik apparater til meget komplekse apparater. Ofte har indlejrede systemer interface til aktuatorer/sensorer, brugerinteraktion, og udveksler data med et kommunikations netværk. ASE ECE har fokus på at uddanne ingeniører indenfor indlejrede systemer.

ASE ECE’s fokus på indlejrede systemer er bredt funderet og dækker både hardware og software for dette område.

ASE ECE råder over en lang række MCU og kommunikations evaluation boards fra førende chip producenter.

ASE ECE ønsker fremadrettet at styrke samarbejdet med industrien og forskningsmiljøerne indenfor de eksisterende former (primært praktikophold og bachelorprojekter), men også at udbygge samarbejdet med konkrete udviklingsprojekter i samarbejde mellem ansatte ved ASE og virksomheden. Der vil ofte kunne søges om eksterne midler til denne videns overførsel.