Effektelektronik

Verdens energisektor er i forandring. Hvad angår El-sektoren er der gang i et skifte fra fossile kilder til vedvarende (og til dels også nucleare) kilder som basis for den nødvendige energi-konvertering i samfundet.

Holder man sig til de vedvarende kilder spiller effektelektronik en betydende rolle både i genereringen af brugbar el og i den efterfølgende anvendelse af el. Vigtigheden af at have effektive løsninger i samfundets energikonvertering vil formodentlig ikke mindskes i den nærmeste fremtid.

Mange effekt-elektroniske løsninger er med tiden blevet ”off the Shelf” varer, det gælder både på komponent-niveau (f.eks. transformatorer og spoler) og på produkt-niveau (f.eks. AC/DC – og forskellige afskygninger af DC/AC – konvertere).

Typisk vil disse off the Shelf varer fint kunne bruges til hvad man kan kalde standard anvendelser (f.eks. strømforsyninger i PC’er og invertere til net-tilkoblede solceller, små distribuerede spændingsforsyninger på printkort).

Er der derimod tale om mere specielle anvendelser kan det være nødvendigt at udvikle specielle kundetilpassede løsninger. For at være på forkant med dette foregår der til stadighed forskning og udvikling indenfor div. effekt-elektroniske topologier, komponenter og anvendelse.

Hvis man ikke har en grundlæggende forståelse for kompleksiteten, relevante regulativer og gængs terminologi vedrørende effektelektronik, vil risikoen for at indbygge latente drift-problemer formodentlig være ret høj, hvis man skulle specificere, designe og teste et effektelektronik-system.

Vi hjælper og inspirerer virksomheder, der arbejder inden for det effekt-elektroniske område f.eks. når det gælder specifikation, valg af topologi og optimering af magnetiske komponenter og indgå i samarbejde i konkrete projekter. Dette kunne f.eks. foregå via R&D projekter med virksomheder, Bachelorprojekter i samarbejde med firmaer & ingeniørpraktikophold

Til at opfylde dette besidder Ingeniørhøjskolen bl.a. viden indenfor:

 • Design og måling af reguleringskredsløb
 • Effektkredsløb - design og layout
 • Effektelektronik komponenter
  • MOSFET
  • IGBT
  • Dioder
 • Design og realisering af magnetiske komponenter
 • EMC - komponenter, - standarder, - målinger
 • Sikkerhedsstandarder
 • Mekanisk/Termisk Design

Eksempel på tidligere gennemført bachelorprojekt:

Modulær switch mode power supply til maritim brug:

- elementet med foto er pt. skjult

Foto: Henrik M. Høg, Eiva & Trafotek
Clipart provided by wpclipart.com