Cloud Computing og infrastruktur

Cloud Computing og infrastruktur er et område, hvor en symbiotisk og meget hastig udvikling af hardware og software har medført og vil fortsat medføre til en fremkomst af it-løsninger til brug for opbygning af distribuerede it-systemer.  Løsninger som for få år tilbage i tiden var ukendte eller anset som ikke mulige. 

Virtualisering er et nøgleorde for området, og betegnelsen XaaS: ”X as a Service” afspejler detteforhld. Eksempler på ”X” er:

 • IaaS (Infrastructure as a Service)
 • NaaS (Network as a Service)
 • BaaS (Backend as a Service)
 • PaaS (Platform as a Service)
 • CaaS (Container as a Service)
 • SaaS (Software as a Service)
 • FaaS (Function as a Service)
 • ….

Her er forskellen i services konceptuelt bestemt af graden af virtualisering. En service kan således bruge en anden service, eksempelvis ”Container as a Service” bruger ”Network as a Service”. 

Cloud computing og infrastruktur har en stærk indvirkning på måden at designe og udvikle software og it-systemer på. Værktøjerne der bruges i området tillader en omfattende grad af automatisering i opbygning, udrulning og drift af software og it-systemer samt i detaljeringsgraden af, hvilke dele en ændring omfatter. Men inddrages cloud computing aspektet ikke direkte i design- og udviklingsfaserne er det ikke muligt at udnytte det fulde potentiale i cloud computing.

På ASE ECE omfatter undervisningen i og arbejdet med cloud computing og infrastruktur emnerne:

 • Udvikling og implementation af micro-service applikationer i skyen, ved hjælp af cluster platforme f.eks. Google Kubernetes og Microsoft Azure Service Fabric.
 • Softwarearkitektur og designmønstre, orkestrering, for distribuerede systemer/micro-service applikationer herunder overflytning af monolitiske applikationer til micro-service applikationer 
 • Teori og praksis bag virtualisering. Fra ”bare metal” computere over operativsystemer, virtuelle maskiner, hypervisorer og container samt netværk til XaaS.
 • Opbygning af løsninger for computere og infrastruktur i skyen: ”On Premise”/Egne eller kommercielle cloud computing løsninger.
 • Cloud Computing som infrastruktur og dataopbevaring for smartphones og Inter Of Things/Industrial Internet of Things.
 • Brug af kommercielle services i skyen/Cloud Service gennem API’er. Eks. kognitive services og maskinlæringsservice.
 • Metoder og værktøjer som understøtter en agil udvikling, drift og vedligeholdelse af micro-service applikationer og it-systemer, herunder DevOps principper.