Nyheder

Ann Cathrine Qvist Rasmussen (tv) og Azadeh Rahmani fra Ingeniørhøjskolen i Århus kan i en specialbygget maskine måle kræfter i hjertet. Deres resultater kan bane vej for bedre behandling af hjertesyge.

20.10.2011 | ASE, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Offentligheden / Pressen

Studerende skaffer ny viden om kræfter i hjertet

Det er lykkedes for to ingeniørstuderende at måle styrken i senetrådene mellem hjerteklappen og hjertemusklen. Deres resultater giver ny viden om en af de hyppigst forekomne hjertesygdomme, og det vækker interesse blandt verdens førende kirurger.

Forskere har via gensplejsning fremstillet en ny type gærceller, som kan omdanne landbrugets planterester til brændstof uden tilførsel af energi udefra. Det kan blive et gennembrud for en industriel produktion af andengenerations bioethanol. På billedet ses John Nieland fra Ingeniørhøjskolen i Århus.

06.10.2011 | ASE, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Offentligheden / Pressen

Danske forskere på vej med ny metode til fremstilling af bioethanol

Danske forskere har fremstillet en ny type af gærceller, der gør det rentabelt at omdanne planteaffald til brændstof. Samtidig tester de anvendelsen af hørfrøolie til en billigere og langt mere energieffektiv produktion. De første forsøg tyder på et internationalt gennembrud.