Ledige stillinger og ansøgning

Nedenfor finder du link til ledige stillinger ved Ingeniørhøjskolen. Du kan søge henholdsvis videnskabelige eller teknisk administrative stillinger indenfor forskellige hovedområder:

Vil du vokse med os?

Ingeniørområdet i Aarhus er under forandring. Vil du være med til at skabe forskning i international topklasse, uddanne talentfulde ingeniører og styrke det teknologiske samarbejde med industrien?

Om at være underviser på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Du ved ikke om din faglighed er i topform, før du har stået over for 20 spørgelystne studerende med krav om svar her og nu. Som underviser får du øjeblikkelig respons, hvis du ikke leverer varen. Men der er også gevinst, når dine studerende klarer sig godt til eksamen. Ingeniørhøjskolens adjunkter og lektorer har lyst til at gå i dybden med deres ingeniørfaglighed og mod på at uddanne dygtige ingeniører til krævende virksomheder i Danmark og udlandet. Mange undervisere indgår også i udviklings- og forskningsprojekter, som gennemføres sammen med en lang række af Danmarks mest innovative virksomheder.

Søg uopfordret

Hvis der ikke er relevante muligheder for ansættelse som underviser på nuværende tidspunkt, modtager vi gerne en uopfordret ansøgning. Ansøgningen må gerne synliggøre hvilket fagområde du er interesseret i, hvilke resultater du har opnået samt dine personlige kompetencer og et CV.

Den uopfordrede ansøgning kan sendes til Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, ase@au.dk att. Direktør Conni Simonsen.

Kontakt

Vedrørende stillinger ved
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet:

Sekretariatsleder
Annie Thomsen
E-mail: at@ase.au.dk
Tlf.: 4189 3014