Dimission - praktiske oplysninger

DIMISSION JANUAR 2017

Dimission afholdes fredag den 27. januar 2017 kl. 15.00

Invitationer er udsendt pr. mail torsdag den 19. januar 2017 til dimittender og forventede dimittender. Hvis du er dimittend og ikke har modtaget en invitation bedes du først tjekke om mailen ligger i Spam. Ellers retter du henvendelse til Tine Aaboe Malden på tham@ase.au.dk

ADGANG TIL NIVEAU 3 OG 4

På dimissionsdagen vil der være fri adgang til niveau 3 og 4 til kl. 18.00. Herefter gælder de normale regler for adgang via adgangskort.

FOTOGRAFERING

Fotografering af de forskellige studieretninger foregår i udstillingslokalet 01.081.
Tidsplanen er under udarbejdelse

Efterfølgende kan billederne downloades ca. en uge efter dimissionen.

DEL DIN DIMISSION

Hjælp os med at fejre dimissionsdagen på sociale medier

#audimission #auingeniør #yourniversity

Se mere på yourniversity.au.dk

ADRESSE

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
NAVITAS
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

OVERSIGTSKORT

PARKERINGSANLÆG

Parkeringsanlægget under Navitasbygningen består af to niveauer. Et offentligt parkeringsanlæg på niveau -01, hvor der er 450 betalingspladser til rådighed, samt et privat parkeringsanlæg på niveau -02 til bygningens brugere, hvor det kun er tilladt at parkere med registreret tilladelse. 
  

RYGNING

Det er ikke tilladt at ryge i Navitasbygningen, gårdhaver eller det bygningsnære område i en afstand af 3 meter omkring bygningen.